ชื่อที่มีความหมายว่า ลูกชาย

     ชื่อที่มีความหมาย หรือ แปลว่า ลูกชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น

ดนย  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกชาย

ดนยกานต์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก

ดนยณัฐ  (  Danayanat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์

ดนยณัฏฐ์  (  Danayanat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย

ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย

ดนัยพงษ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกชาย

ดนัยกานต์  (  Danaikan  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นที่รัก

ดนัยวัฒน์  (  Danaiwat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ

ดนัยพัฒน์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ

ดนัยภัทร์  (  Danaipat  )  แปลว่า  ลูกชายผู้น่ารัก

ถิรดนัย  (  Thiradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้แข็งแรง

พิเชฐดนัย  (  Pichetdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เจริญยิ่ง

พิสิฐดนัย  (  Pisitdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ประเสริฐ

วีรดนัย  (  Weeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้าหาญ

พีรดนัย  (  Peeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้าหาญ

ธีรดนัย  (  Teeradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์

พุฒิดนัย  (  Puttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความเจริญ

ณัฐดนัย  (  Natdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์

ณัฏฐ์ดนัย  (  Natdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นนักปราชญ์

สุทธิดนัย  (  Suttidanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้หมดจด

สุรดนัย  (  Suradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้กล้าหาญ

อติดนัย  (  Atidanai  )  แปลว่า  ลูกชายดี

ดนุช  (  Danuch  )  แปลว่า  ลูกชาย

ถิรดนุช  (  Thiradanuch  )  แปลว่า  ลูกชายผู้แข็งแรง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน