ชื่อผู้ชายที่มีความหมายว่า แสงสว่าง

    ชื่อผู้ชายที่มีความหมาย หรือ แปลว่า  แสงสว่าง  หรือ รุ่งเรือง

มีดังนี้  อาทิเช่น 

จรส  (  Jaros  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง 

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง 

จรัสพงศ์  (  Jaraspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสว่าง 

ภัสสร์  (  Pas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี 

ภากร  (  Pakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง คือ ดวงอาทิตย์ 

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง คือ ดวงอาทิตย์ 

โชติ  (  Chot  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  ความรุ่งเรือง 

โชติพงศ์  (  Chotipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสว่าง 

โชติพงษ์  (  Chotipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสว่าง 

ประภาส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ประภัส  (  Prapas  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

รังสี  (  Rangsee  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง 

รังสิมันตุ์  (  Rangsiman  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  คือ  ดวงอาทิตย์ 

รังสิมา  (  Rangsima  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน 

ทินกร  (  Tinnakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

ธัญพงศ์  (  Tanyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง 

ธัญพงษ์  (  Tanyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รุ่งเรือง 

วิชชุ  (  Wichchu  ,  Witchu  )  แปลว่า  สายฟ้า  ,  แสงไฟฟ้า 

อาภาส  (  Arpas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์