ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ธิ

    ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ธิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก 

ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Tidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ธิดาภัทร์  (  Tidapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก 

ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ธิดาภรณ์  (  Tidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง 

ธิดาพิชญ์  (  Tidapich  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ธิติ  (  Titi  ,  Thiti  )  แปลว่า  ความทรงไว้  ,  ความมั่นคง  ,  ความอิ่มเอิบ  ,  ปัญญา  ,  ความแน่นหนา

ธิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความอิ่มเอิบ 

ธิติลักษณ์  (  Titilak  ,  Thitilak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะมึความมั่นคง 

ธิติณัฐ  (  Titinat  ,  Thitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ธิติภาคย์  (  Titipak  ,  Thitipak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีมีความอิ่มเอิบ 

ธิติพัฒน์  (  Titipat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ

ธิติวัฒน์  (  Titiwat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ 

ธิติพงษ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา 

ธิติพงศ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา 

ธิติรัตน์  (  Titirat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความอิ่มเอิบ 

ธิติรัฐ  (  Titirat  )  แปลว่า  ความอิ่มเอิบแห่งแว่นแคว้น 

ธิติวุฒิ  (  Titiwut  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ 

ธิติเดช  (  Titidech  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีชื่อเสียง 

ธิตินาท  (  Titinat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความบันลือ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์