ชื่อเล่นทีมีอักษร ปร หรือ ป

     ชื่อเล่นที่มีอักษร ปร หรือ ป เป็นคำขึ้นต้น มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปราง  (  Prang  )  แปลว่า  มะปราง  ,  แก้ม

ปรางค์  (  Prang  )  แปลว่า  สถูปที่มียอดสูงขึ้นไป

โปร่ง  (  Prong  )  แปลว่า  โล่ง  ,  ไม่ทึบ

โปรย  (  Proy  )  แปลว่า  หว่าน  ,  หยาดเม็ดลงมา

ปราย  (  Prai  ,  Prie  )  แปลว่า  โปรย  ,  หว่าน  ,  สาดให้กระจายออก

ปริก  (  Prik  )  แปลว่า  ยอดโถเครื่องแป้งที่ทำด้วยทอง  ,  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำยาได้

ปริบ  (  Prib  )  แปลว่า  อาการกระพริบบ่อยๆ  ,  หยาดน้ำฝนที่หยดลงมาที่น้อย

ปริ่ม  (  Prim  )  แปลว่า  เกือบท่วม  ,  เกือบเต็ม

เปรียว  (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว

ปลั่ง  (  Pllang  )  แปลว่า  เปล่ง  ,  สุกใส

ป่าน  (  Pan  )  แปลว่า  เปลือกปอใช้ฟั่นเชือกและทอผ้า

ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า  เครื่องประดับสำหรับปักผม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ปรัชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ปรัชญา  (  วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง )

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้  ,  ผู้มีปัญญา

ปราณ  (  Pran  )  แปลว่า  ลมหายใจ  ,  มีชีวิต

ปราน  (  Pran  )  แปลว่า  วงศ์  ,  โคตร

ปรารภ  (  Prarop  )   แปลว่า  กล่าวถึง  ,  ดำริ

ปริญญ์  (  Prin  )  แปลว่า  ปริญญา

ปรีดิ์  (  Pree  )  แปลว่า  การอิ่มใจ  ,  กานปลื้มใจ

ปราบ  (  Prab  )  แปลว่า  ทำให้กลัว

ปรัศน์  (  Pras  )  แปลว่า  ปรัศนา  (  ปัญหา  )

ปรัศว์  (  Pras  )  แปลว่า  ข้าง  ,  สีข้าง

ปริศน์  (  Pris  )  แปลว่า  ปริศนา  (  คำถาม  ,  คำซ่อนเงื่อนให้ทาย  )

ปรง  (  Prong  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้จำพวกหนึ่ง

ปราศ  (  Pras  )  แปลว่า  พ้นไป

เปรื่อง  (  Pruang  )  แปลว่า  มีความฉลาดอาจหาญ  ,  เชี่ยวชาญปรุโปร่ง  ,  แตกฉาน

ปฤษฎ์  ( Pris  )  แปลว่า  หลัง  ,  เบื้องหลัง

ปฤษฐ  (  Pris  )  แปลว่า  หลัง  ,  เบื้องหลัง  ,  ยอด

ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  สัตว์น้ำชนิดหนึ่ง

ปล้อง  (  Plong  )  แปลว่า  ชื่อหญ้าชนิดหนึ่งต้นเป็นข้อๆชอบขึ้นในน้ำ

ปลอด  (  Plord  )  แปลว่า  พ้นไป  ,  รอดไป

ปล่อย  (  Plory   )  แปลว่า  ไม่กักขัง

เปล่ง  (  Pleng  )  แปลว่า  ปลั่ง  ,  สุกใส

ปลื้ม  (  Pluem  )   แปลว่า  อิ่มใจ  ,  ยินดี  ,  ชื่นใจ

ปลาย  (  Plie  ,  Plai  )  แปลว่า  ที่สุด

ปวง  (  Puong  )  แปลว่า  ทั้งหมด  ,  ทั้งสิ้น

ปก  (  Pok  )  แปลว่า  แผ่นกระดาษที่อยู่หน้าและหลังสมุด

ป้อง  (  Pong  )  แปลว่า  คุ้มครอง

ปอย  (  Poy  )  แปลว่า  กระจุก

ปัณณ์  (  Pan  )  แปลว่า  บรรณ  ,  ปีก

ปัตติ์  (  Pat  )  แปลว่า  ส่วนบุญ

ปาน  (  Pan  )  แปลว่า  เหมือน  ,  คล้าย

ปาล์ม  (   Palm  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

เปี่ยม  (  Piam  )  แปลว่า  เต็มที่  ,  ล้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์