ชื่อที่มีความหมายว่า ชื่อเสียง

     ชื่อที่มีความหมาย  หรือ แปลว่า  ชื่อเสียง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กิตติยา  (  Kittiya  )  แปลว่า  คำเล่าลือ  ,  คำสรรเสริญ

รุจิรา  (  Rujara  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม

รุจาพรรณ  (  Rujapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง

รุจิลดา  (  Rujilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความรุ่งเรือง

ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงสรรเสริญ  ,  พึงชม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำเล่าลือ  ,  คำสรรเสริญ

กิตติพงศ์  (  Kittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง

กิตติพงษ์  (  Kittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีชื่อเสียง

กิตติคุณ  (  Kittikun  )  แปลว่า  ชื่อเสียง

กีรติ  (  Keerati  )  แปลว่า  เกียรติ

กีรติกุล  (  Keeratikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี

กีรติพงศ์  (  Keeratipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี

กีรติพงษ์  (  Keeratipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดี

เกียรติ์  (  Kian  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  ,  ความดี

เกียรติ  (  Kian ,  Kianti   )  แปลว่า  คำสรรเสริญ  ,  ความดี

เกียรติคุณ  (  Kiantikun  )  แปลว่า  คุณที่เลื่องลือ

เกียรติศักดิ์  (  Kiantisak  )  แปลว่า  ฐานะอันมีอำนาจและความดี

คุณากร  (  Kunakorn  )  แปลว่า  บ่อเกิดแห่งความดี

เชวง  (  Chaweng  )  แปลว่า  เลื่องลือ  ,  รุ่งเรือง

ถิรกิตติ์   (  Thirakit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติอันมั่นคง

ธีรเกียรติ์  (  Teerakian  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ปิยเกียรติ์  (  Piyakian  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงอันเป็นที่รัก

โอภาส  (  Opas  )  แปลว่า  ความสุกใส  ,  แสงสว่าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์