ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ใจ

        ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับใจ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี 

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  เป็นที่รักยิ่ง

กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า  ความเอาใจช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นได้ทุกข์  ,  ความสงสาร

ลดากมล  (  Ladakamol  )  แปลว่า  เครือเถาใจ 

สมกมล  (  Somkamol  ,  Somkamon  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ 

ดวงใจ  (  Duongjai  )  แปลว่า  ใจ  ,  หัวใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

พิสมัย  (  Pisamai  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  ,  ความรัก 

รมณีย์  (  Rommanee  )  แปลว่า  พึงใจ  ,  น่าบันเทิงใจ 

รติ  (  Rati  )  แปลว่า  ความชอบใจ  ,  ความยินดี  ,  ความรัก 

รติลดา  (  Ratilada  )  แปลว่า  เครือเถาความรัก  ,  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งความรัก

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ  ,  ความรู้สึก

ดวงฤทัย  (  Duongrutai  )  แปลว่า  ดวงใจ

ฤๅทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ  ,  ความรู้สึก 

หทัย  (  Hatai  )  แปลว่า  ใจ 

หฤทัย  (  Harutai  )  แปลว่า  ใจ

มน  (  Mon  )  แปลว่า  ใจ  ,  มนัส 

วิมน  (  Wimon  )  แปลว่า  วุ่นวายใจ 

สมใจ  (  Somjai  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่ต้องการ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  ใจ 

เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ

เขษม  (  Khasem  )  แปลว่า  สบายใจ

จิต  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ 

จิตต์  (  Jit  )  แปลว่า  ใจ 

สมจิต  (  Somjit  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ 

สมจิตต์  (  Somjit  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ 

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  ตั้งใจไว้ 

ประโมทย์  (  Pramot  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ 

ปราโมทย์  (  Pramot  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ 

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  อิ่มใจ 

ปรีดี  (  Preedee  )  แปลว่า  การปลื้มใจ  ,  การอิ่มใจ 

ปิติ  (  Piti  )  แปลว่า  การอิ่มใจ 

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ 

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  เกิดแต่ใจ  คือ  ความรัก 

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม 

มาโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม 

มโนรถ  (  Manoroth  )  แปลว่า  ความใฝ่ฝัน  ,  ความประสงค์ 

มานะ  (  Mana  )  แปลว่า  ความตั้งใจจริง 

มานัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ  ,  เกี่ยวกับใจ 

มุติ  (  Muti  )  แปลว่า  ความเข้าใจ 

มุทา  (  Muta  )  แปลว่า  ความสุขใจ  ,  ความยินดี 

วทัญญู  (  Watanyoo  ,  Vatanyoo  )  แปลว่า  ใจดี  ,  เอื้อเฟื้อ 

วิเวก  (  Wiwek  )  แปลว่า  รู้สึกวังเวงใจ  ,  ความเงียบสงัด 

ศฤงคาร  (  Sarungkan  )  แปลว่า  สิ่งให้เกิดความรัก  ,  ทรัพย์สมบัติ 

สนใจ  (  Sonjai  )  แปลว่า  เอาใจใส่อยากรู้ 

สมัคร  (  Samak  )  แปลว่า  เต็มใจ  ,  อาสา 

สมัค  (  Samak  )  แปลว่า  เต็มใจ  ,  อาสา 

สาทร  (  Satorn  )  แปลว่า  เอาใจใส่  ,  เอื้อเฟื้อ

สำราญ  (  Samran  )  แปลว่า  สบายใจ 

สำเริง  (  Samrerng  )  แปลว่า  รื่นเริง  ,  ร่าเริง 

สุนันท์  (  Sunan  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี 

สุปรีดิ์  (  Supree  )  แปลว่า  ความยินดียิ่ง 

สุปรีย์  (  Supree  )  แปลว่า  เป็นที่รักยิ่ง

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ดีใจยิ่ง  ,  ยินดียิ่ง 

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  รื่นเริง  ,  เพลิดเพลิน 

อภิราม  (  Apiram  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจยิ่ง  ,  น่ายินดียิ่ง  ,  งดงามยิ่ง 

อานนท์  (  Arnon  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความเพลิดเพลิน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง