ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า ดา

       ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า ดา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนึ้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ

ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น

ชฎาภรณ์  (  Chadaporn  )  แปลว่า  ผู้มีผมที่เกล้ามวยสูงขึ้นเป็นเครื่องประดับ

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว

ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า  ดาวเพชรพลอย

ดารกา  (  Daraka  )  แปลว่า  ดาว

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย

อุษาลดา  (  Usalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยามเช้าตรู่

อัญลดา  (  Anyalada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความแตกต่าง  ,  เครือเถาผู้มีความแตกต่าง

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

อรธิดา  (  Orntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  ลูกของลูก คือ หลาน

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  ผู้หญิง

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  ผู้หญิง

วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  แสงสว่าง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กฤษฎา  (  Kritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้ว

เจษฎา  (  Jessada  ,  Jetsada  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

ธาดา  (  Tada  ,  Thada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ยินดี  ,  อิ่มใจ

ปรีดาพงษ์  (  Preedapong  )  แปลว่า  เชื้อสายยินดี

พงศ์ปรีดา  (  Pongpreeda  )  แปลว่า  เชื้อสายยินดี

อัษฎา  (  Atsada  )  แปลว่า  แปด

อัษฎาวุฒิ  (  Atsadawut  )  แปลว่า  ความเจริญแปด

อัษฎาวุธ  (  Aysawut  )  แปลว่า  ผู้มีอาวุธแปด

อัษฎาพงศ์  (  Atsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแปด

อัษฎาพงษ์  (  Atsadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแปด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ