ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า จุ

     ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  จุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง 

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏพระจันทร์ 

จุฑารัตน์  (  Jutarat  )  แปลว่า  ปิ่นแก้ว  ,  ปิ่นเพชรพลอย 

จุฑาวรรณ  (  Jutawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามที่สุด 

จุฑากาญจน์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ปิ่นทอง 

จุฑาพิศ  (  Jutapis  )  แปลว่า  งามที่สุด 

จุฑาพิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์ 

จุฑาพิทย์  (  Jutapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด 

จุฑาทิพย์  (  Jutatip  ,  Jutathip  )  แปลว่า  ปิ่นเป็นของเทวดา 

จุฑานุช  (  Jutanuch  )  แปลว่า  น้องคนที่สุด 

จุฑาภัค  (  Jutapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่สุด  ,  ผู้มีความเจริญที่สุด 

จุฑาภัสร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองที่สุด 

จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด  , หอก  ,  ดาบ 

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า  มีดเพชรพลอย  ,  มีดแก้ว 

จุรีภรณ์  (  Jureeporn  )  แปลว่า  ผู้มีมีดเป็นเครื่องประดับ 

จุไร  (  Jurai  )  แปลว่า  ไรผม 

จุไรรัตน์  (  Jurairat  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมงาม 

จุไรภรณ์  (  Juraiporn  )  แปลว่า  ผู้มีไรผมเป็นเครื่องประดับ 

จุติ  (  Juti  )  แปลว่า  การที่เทวดาลงมาเกิดในโลก

จุติมา  (  Jutima  )  แปลว่า  เทวดาลงมาเกิดในโลก

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จุฑา  (  Juta  ,  Jutha  )  แปลว่า  ที่สูง  ,  เล่าเต๊ง (  ห้องชั้นบน  )  ,ยอด  ,  มงกุฏ ,  หงอนไก่ หรือ

หงอนนกยูง  ,  ที่สุด  ,  ปิ่น 

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด 

จุฑาชาญ  (  Jutachan  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่วที่สุด 

จุฑาเชษฐ์  (  Jutachet  )  แปลว่า  พี่คนโตที่สุด 

จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์ 

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์ 

จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์ 

จุฑาวิทย์  (  Jutawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด 

จุฑาภัทร์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด 

จุฑาพัฒน์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด 

จุฑาวัฒน์  (  Jutawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด 

จุฑาพงษ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย 

จุฑาพงศ์  (  Jutapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย 

จุฑาพันธุ์  (  Jutapan  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์