ชื่อที่มีคำลงด้วยคำว่า กา

        ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า กา หรือ การ์   ส่วนมากมักพบใน

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ดอกไม้  ,  ช่อฟ้า

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ต้นไม้พันธุ์ยืนต้น

กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่

กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ชื่อดาวฤกษ์

โชติกา  (  Chotika  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ดารกา  (  Daraka  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ทาริกา  (  Tarika  )  แปลว่า  เด็กหญิง

ถิรกา  (  Thiraka  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรง

ถิรการ์  (  Thiraka  )  แปลว่า  ผู้แข็งแรง

นัฏกา  (  Nattaka  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ

นัฏการ์  (  Nattaka  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ

นาฏกา  (  Nadtaka  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ

นาฏการ์  (  Nadtaka  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้

เพ็ญผกา  (  Penphaka  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกไม้

พิศผกา  (  Pisphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม

พิมพ์ผกา  (  Pimphaka  )  แปลว่า  รูปดอกไม้

ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  ช่อดอกไม้

มัตติกา  (  Mattika  )  แปลว่า  ดินเหนียว

มัลลิกา  (  Mallika  )  แปลว่า  ดอกมะลิ

มาณวิกา  (  Manwika  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  สาววัยรุ่น

สีวิกา  (  Seewika  )  แปลว่า  วอ

สิวิกา  (  Siwika  )  แปลว่า  วอ

โยทะกา  (  Yotaka  )  แปลว่า  สมอเรือ  ,  ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ศาริกา  (  Sarika  )  แปลว่า  นกคล้ายนกเอี้ยง

อรัญญิกา  (  Aranyika  )  แปลว่า  ป่า

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน

อุษาผกา  (  Usaphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ยามเช้าตรู่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ