ชื่อเล่นคนไทยมีความหมาย หรือ แปลว่า อะไร

    ชื่อเล่นคนไทยมีความหมาย หรือ แปลว่าอะไร  บางชื่ออาจทำให้

 คนต่างชาติเข้าใจไปในความหมายที่ผิด  เพราะแแต่ละประเทศมี

ภาษา และ ความเข้าใจในภาษาเฉพาะตน  เมื่อได้ยินภาษาอื่นที่

ออกเสียง หรือมีสำเนียงคล้ายคลึงกัน หรือ สะกดที่มีตัวอักษร

เหมือนกันแต่มีความหมายไม่เหมือนกัน  ชื่อเล่นคนไทย

มีทั้งชื่อผู้หญิงและ ผู้ชาย ที่มีความหมายหรือคำแปลในภาษาไทย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ไก่  (  Kai  )  แปลว่า  hen  ,  chicken 

แก้ว  (  Kaeo  )  แปลว่า  glass  ,  jewel

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า lineage

ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  fish

ปู  (  Poo)  แปลว่า  crab

นา  (  Na  )  แปลว่า  farm  ,  field crab

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  jewel 

ภรณ์  (  Porn  )  แปลว่า  ornament

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า   Print  ,  similar , model 

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  full 

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  as far as 

แพน  (  Paen  )  แปลว่า  spread 

แพร  (  Prae  )  แปลว่า  silk

ฟ้า  (  Fa  )  แปลว่า  sky  ,  sky-blue ,  blue

หนู  (  Noo  )  แปลว่า  rat

ส้ม  (  Som  )  แปลว่า  orange 

แดง  (  Darng  )  แปลว่า  red 

ชมพู  (  Chompoo  )  แปลว่า  pink 

ชมพู่  (  Chompoo  )  แปลว่า  rose apple

เปิ้ล  (  Pler  )  แปลว่า  apple 

เพลง  (  Pleng  )  แปลว่า  song

แหวน  (  Waen  )  แปลว่า ring

สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  neck pendant , bracelet

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ไก่  (  Kai  )  แแปลว่า  cock  ,  chicken 

ใกล้  (  Klai  )  แปลว่า  near

ไกล  (  Klai  )  แปลว่า far 

ไกร  (  Krai  )  แปลว่า  extremely

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  state

พร  (  Porn  )  แปลว่า  blessing 

เพชร  (  Pech  )  แปลว่า  diamond 

เพลิง  (  Plerng )  แปลว่า  fire

เพลิน  (  Plern  )  แปลว่า  absorbed 

เพิ่ม  (  Perm  )  แปลว่า  increase

เพียร  (  Pian  )  แปลว่า  diligence 

สี  (  See  )  แปลว่า  colour

ทอง  (  Tong  )  แปลว่า  gold 

เขียว  (  Khiao  )  แปลว่า  green 

ขาว  (  Khao  )  แปลว่า  white 

ดำ  (  Dam  )  แปลว่า  black

ชื่น  (  Chue  )  แปลว่า  fresh

เอก  (  Ek  )  แปลว่า  one

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์