ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ระ

     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ระ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

รจิต  (  Rajit  )  แปลว่า  งดงาม 

รชนี  (  Rachanee  )  แปลว่า  กลางคืน 

รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  ตะวันแห่งความงาม

รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ตะวันแห่งความงาม 

ระย้า  (  Raya  )  แปลว่า  พวง  ,  เครื่องห้อย

ระเริง  (  Rarerng  )  แปลว่า  รื่นเริง 

ระบาย  (  Rabie  )  แปลว่า  ริมผ้าที่ห้อยลง  ,  วาดเขียนด้วยสี

ระเบียบ  (  Rabiab  )  แปลว่า  ความเรียบร้อย 

ระหง  (  Rahong  )  แปลว่า  สูงงาม 

รุจิระ  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง 

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว 

อภิรดี  (  Apiradee  )  แปลว่า  ความยินดี 

อภิรติ  (  Apirati  )  แปลว่า  ความยินดี 

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  ผู้มีความเจริญ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

รพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รวี  (  Rawee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รชตะ  (  Rachata  )  แปลว่า  ทำด้วยเงิน 

กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู  ,  ราศีดาวรูปปู 

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน 

จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน 

จิรชัย  (  Jirachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะอันยั่งยืน 

จิรชนา  (  Jirachana  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน 

จิรวุฒิ  (  Jirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

จิรดนัย  (  Jiradanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้ยั่งยืน 

ถิรพงศ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง 

ถิรพงษ์  (  Thirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแข็งแรง 

พีรพงศ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ 

พีรพงษ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้าหาญ 

พีรสุทธิ์  (  Peerasut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่หมดจด

พีรภัสร์  (  Peerapas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งผู้กล้า 

พีรภาคย์  (  Peerapak  )  แปลว่า  ผู้กล้าโชคดี 

พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า 

อัครณัฏฐ์  (  Akkaranat  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์

อัครพงศ์  (  Akkarapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ

อัครพงษ์  (  Akkarapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ 

อารยะ  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  ความเจริญ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์