ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า นะ

      ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า นะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  คนผู้หญิง  ,  นาง 

นรีนุช  (  Nareenuch  )  แปลว่า  น้องหญิง 

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า 

นภาพรรณ  (  Napapan  )  แปลว่า  ฟ้าแห่งความงาม 

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด  , ไม่มีมลทิน 

นลืน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว 

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว 

นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

กานดานรี  (  Kandanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

พิชญานรี  (  Pitchayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิสุทธินรี  (  Pisuttinaree  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด 

ลดานรี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย 

วัลยานรี  (  Wanlayanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย 

วิภานรี  (  Wipanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีความสุกใส 

วิลานรี  (  Wilanaree  )  แปลว่า  นางงาม 

สุทธินรี  (  Suttinaree  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด 

ศศินรี  (  Sasinaree  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์ 

จุไรนรี  (  Jurainaree  )  แปลว่า  นางผู้มีไรผมงาม 

ชุตินรี  (  Chutinaree  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

ชไมนรี  (  Chamainaree  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั้งคู่ 

ณัฏฐนรี   (  Nattanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

ญาดานรี  (  Yadanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

ปรางนรี  (  Prangnaree  )  แปลว่า  แก้มนาง

พิมพ์นรี  (  Pimnaree  ) แปลว่า  รูปนาง 

พิศนรี  (  Pisnaree  )  แปลว่า  นางงาม 

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง 

ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ดนยาภรณ์  (  Danayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ดนยาพร  (  Danayaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงนำสุขมาให้ 

พิมพ์ดนยา  (  Pimdanaya  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน 

นราพงศ์  (  Narapong  )  ผู้เป็นเชื้อสาย 

นราพงษ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย 

นราณัฐ  (  Naranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

นราณัฏฐ์  (  Naranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

นรานาท  (  Naranat  )  แปลว่า  ผู้มีความกึกก้อง 

นราเดช  (  Naradech  )  แปลว่า ผู้มีความงาม  ,  ผู้มีชื่อเสียง 

นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี 

นที  (  Natee  )  แปลว่า  แม่น้ำ

ธนพัฒน์  (  Tanapat  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์มีความเจริญ 

ธนลักษณ์  (  Tanalak  ) แปลว่า  ผู้มีลักษณะมีทรัพย์สิน

ฐิตินรา  (  Titinara  ,  Thitinara  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่ 

ธิตินรา  (  Titinara   )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

ชาญนรา  (  Channara  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่ว  ,  ผู้ชำนาญ 

นฤนาท  (  Narunat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง 

นฤมาณ  (  Naruman  )  แปลว่า  การสร้าง 

นฤมิต  (  Narumit  )  แปลว่า  สร้าง 

นคร  (  Nakorn  )  แปลว่า  เมืองใหญ่ 

นคินทร์  (  Nakin  )  แปลว่า  เขาใหญ่ 

ณรงค์  (  Narong  )  แปลว่า  การรบ  ,  สนามรบ

วัฒนพงศ์  (  Wattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ 

วัฒนพงษ์  (  Wattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ 

พัฒนพงศ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ

พัฒนพงษ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ 

มานะ  (  Mana  )  แปลว่า  ความตั้งใจจริง 

สุมนะ  (  Sumana  )  แปลว่า  ดอกมะลิ  ,  ดอกไม้ 

ทรรศนะ  (  Tassana  )  แปลว่า  ความเห็น 

ทินกร  (  Tinnakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ