ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ทิ

     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  ทิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิพา  (  Tipa  )  แปลว่า  วัน

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ทิพามณี  (  Tipamanee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ทิวามณี  (  Tiwamanee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ทิชา  (  Ticha  )  แปลว่า  นก  ,  ผู้เกิดสองหน

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกแก้ว

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิชานุช  (  Tichanuch  )  แปลว่า  น้องนก  ,  น้องผู้เกิดสองครั้ง

ทิชาสินี  (  Tichasinee  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองครั้ง

ทิชาลดา  (  Tichalada  )  แปลว่า  เครือเถานก  ,  เครือเถาผู้เกิดสองครั้ง 

ทิชาลักษณ์  (  Tichalak  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งมีลักษณะดี 

สุวทิชา  (  Suwaticha  )  แปลว่า  นกงาม  ,  ผู้เกิดสองครั้งดี

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  ,  Thidathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )  แปลว่า ลูกผู้มีความงาม

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม

ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี

ปิยะธิดา  (  Piyatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก

พิชญธิดา  (  Pitchayatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์

พิมพ์ธิดา  (  Pimtida  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง

ภัสรธิดา  (  Passaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง

ภัทรธิดา  (  Pattaratida  ) แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก

จารุธิดา  (  Jarutida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม

ศศิธิดา  (  Sasitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงแห่งจันทรา

โศภิตธิดา  (  Sopittida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม

โศภิษฐ์ธิดา  (  Sopistida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงดงาม  ,  ลูกหญิงดียิ่ง

ธิติมา  (  Titima  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  ผู้มีความมั่นคง

ธิติพรรณ  (  Titipan  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความงาม

ธิติวรรณ  (  Titiwan  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งความงาม

ธิตินาตย์  (  Titinat  )  แปลว่า  นางผู้มีปัญญา 

ธิติลดา  (  Titilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีปัญญา 

ธิติวัลยา  (  Titiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีปัญญา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน

ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

ทิวาพงศ์  (  Tiwapong  )  แปลว่า วันแห่งเชื้อสาย

ทิวาพงษ์  (  Tiwapong  )  แปลว่า  วันแห่งเชื้อสาย

ทิชากร  (  Tichakorn  )  แปลว่า  นก ,  ผู้เกิดสองหน

ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  นกอันเป็นที่รัก

ธิติ  (  Titi  )  แปลว่า  ปัญญา  ,  ความมั่นคง  ,  ความอิ่มเอิบ

ธิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีปัญญา ,  ผู้มีปัญญาอันเป็นที่รัก

ธิติพงศ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา

ธิติพงษ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา

ธิติพันธุ์  (  Titipan  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา

ธิติพัฒน์  (  Titipat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความเจริญ

ธิติภัทร์  (  Titipat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาน่ารัก

ธิติภัสร์  (  Titipas  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีแสงสว่าง  ,  ผู้มีปัญญารุ่งเรือง

ธิติกุล  (  Titikul  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา

ธิตินาท  (  Titinat  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญามีความกึกก้อง

ธิติณัฐ  (  Titinat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์มีความมั่นคง

ธิติณัฏฐ์  (  Titinat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์มีความมั่นคง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ