ทำชื่อผู้หญิงให้เป็นชื่อผู้ชาย

     อยากทำชื่อผู้หญิงให้เป็นชื่อผู้ชาย  สามารถทำได้ ดังนี้  อาทิเช่น

กมลา  เป็น  กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  หัวใจ  ,  ดอกบัว

กานตา  เป็น  กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กฤตยา  เป็น  กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ

กฤษณา  เป็น  กฤษณ์  (  Krit  ,  Kris  )  แปลว่า  เนื้อไม้หอมชนิดหนึ่ง

กิตติยา  เป็น  กิตติ  (  Kitti  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ

กวินา  เป็น  กวิน  (  Kawin  )  แปลว่า  ดีงาม

คณิตา  เป็น  คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ

จงกลนี  เป็น  จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว

ชุติมา  เป็น  ชุติพงศ์  (  Chutipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมึความรุ่งเรือง

ณัฏฐา  เป็น  ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ฐิติมา  เป็น  ฐิติ  (  Titi  ,  Thiti  )  แปลว่า  การดำรงอยู่

ดรุณี  เป็น  ดรุณ  (  Darun  )  แปลว่า  วัยรุ่นชาย

ดุสิตา  เป็น  ดุสิต  (  Dusit  )  แปลว่า  สวรรค์

ทัศนีย์  เป็น  ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น

ธัญญา  เป็น  ธัญญ์  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

นัยนา  เป็น  นัยน์  (  Nai  )  แปลว่า  ดวงตา  ,  ผู้นำทาง

นิตยา  เป็น  นิตย์  (  NIT  )  แปลว่า  ยั่งยืน

ประภัสสร  เป็น  ประภัส  (  Prapas  )  แสงพราวๆ

ปวิชา  เป็น  ปวิช  (  Pawich  )  แปลว่า  แหวน

พจมาน  เป็น  พจน์  (  Pot  ,  Poj  )  แปลว่า  คำพูด

พิสุทธิณี  เป็น  พิสุทธิ์  (  Pisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด

พิจิตรา  เป็น  พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งาม

พิชญา  เป็น  พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

เพชรา  เป็น  เพชร  (  Pech  )  แปลว่า  แก้วมีค่า

ภัทรา  เป็น  ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  เจริญ

ภัสรา  เป็น  ภัสร์  (  Pas  )  แปลว่า  แสงสว่าง

มยุรา  เป็น  มยูร  (  Mayoon  )  แปลว่า  นกยูง

รัตนา  เป็น  รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  ของมีค่า

ลักษมี  เป็น  ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  มีลักษณะ

วัจนี  เป็น  วัจน์  (  Wat  ,  Waj  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

วิริยา  เป็น  วิริยะ   (  Wiriya  )  แปลว่า  ความเพียร

ศศินา  เป็น  ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

โศภา  เป็น  โศภน  (  Sopon  )  แปลว่า  ความงาม

โสภา  เป็น  โสภณ  (  Sopon  )  แปลว่า  งาม

สโรชา  เป็น  สาโรช  (  Saroch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว

สุนทรี  เป็น  สุนทร  (  Suntorn  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี

สุนันทา  เป็น  สุนันท์  (  Sunan  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี

สุขุมาล  เป็น  สุขุม  (  Sukhum  )  แปลว่า  นิ่มนวล  ,  ละเอียด

อมรา  เป็น  อมร  (  Amorn  )  แปลว่า ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน  , ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา

อรัญญา  เป็น  อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า

อรุณี  เป็น  อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่  ,  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

อาทิตยา  เป็น  อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

อำพัน  เป็น  อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม  ,  มาก

อินทิรา  เป็น  อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

อิสริยา  เป็น  อิสริยะ  (  Itsariya  )  แปลว่า  ความยิ่งใหญ่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์