ชื่อที่มีคำว่า นัส

     ชื่อที่มีคำว่า นัส  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศศิมนัส  (  Sasimanas  )  แปลว่า  ใจจันทร์ 

สิริมนัส  (  Sirimanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ 

จารุมนัส  (  Jarumanas  )  แปลว่า  ใจงาม 

ดุจมนัส  (  Dujmanas  )  แปลว่า  เหมือนใจ 

ทิพย์มนัส  (  Tipmanas  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา 

พิมลมนัส  (  Pimolmanas , Pimonmanas  )  แปลว่า  ใจงาม 

สกาวมนัส  (  Sakaomanas  )  แปลว่า  ใจสะอาด

พิมพ์วนัส  (  Pimwanas  )  แปลว่า  รูปป่า 

เพ็ญวนัส  (  Penwanas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยป่า 

วนัสวัลลี  (  Wanaswanlee  )  แปลว่า  เครือเถาป่า  ,  เชื้อสายป่า

วนัสวารี  (  Wanaswaree  )  แปลว่า  น้ำป่า 

ศุภรวนัส  (  Supornwanas  )  แปลว่า  ป่างาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ 

ไกรมนัส  (  Kraimanas  )  แปลว่า  ใจใหญ่  ,  ใจกล้า 

ชัยมนัส  (  Chaimanas  )   แปลว่า  การชนะใจ 

จิรมนัส  (  Jiramanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันยั่งยืน 

พงศ์มนัส  (  Pongmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ 

พงษ์มนัส  (  Pongmanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ 

ศิริมนัส  (  Sirimanas  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งใจ 

สุทธิมนัส  (  Suttimanas  )  แปลว่า  ใจสะอาด

ฤทธิมนัส  (  Rittimanas  )  แปลว่า  อำนาจใจ 

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า 

พุฒิพนัส  (  Puttipanas  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งป่า  ,  ความสมบูรณ์แห่งป่า 

วุฒิวนัส  (  Wuttiwanas  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งป่า 

วนัส  (  Wanas  )  แปลว่า  ป่า 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์