ชื่อที่เกี่ยวกับดาว

    ชื่อที่เกี่ยวกับ ดวงดาว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ดาว  (  Dao  )   แปลว่า  ดวงดาว

ดวงดาว  (  Duongdao  )  แปลว่า  ดวงกลมเล็กๆที่มองเห็น

บนท้องฟ้าในยามราตรี 

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว 

ผกาย  (  Phakie  )  แปลว่า  ดาว 

กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่ 

เรวดี  (  Rewadee  )  แปลว่า  ดาวปลาตะเพียน 

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว 

ดารกา  (  Daraka   )  แปลว่า  ดาว 

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

จันทิรา  (  Jantira  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

จันทิมา  (  Jantima  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศธร  (  Sasatorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

เดือน  (  Duan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ดวงเดือน  (  Duongduan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศิ  (  Sasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์ 

รังสิมา  (  Rangsima  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์

รำไพ  (   Rampai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รวิ  (  Rawi  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รพิ  (  Rapi  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ทิพากร  (  Tipakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ประภากร  (  Prapakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

อาทิตยา  (  Artitaya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่

อโณทัย  (  Anotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น 

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่  ,  แสงเงินแสงทอง 

ประกายพรึก  (  Prakiepruk  )  แปลว่า  ดาวศุกร์  ,  ดาวรุ่ง

ดาวรุ่ง  (  Daorung  )  แปลว่า  ดาวศุกร์  ,  ดาวประจำเมือง 

เกตุดารา  (  Ketdara  )  แปลว่า  ดาวหาง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ตะวัน  (  Tawan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

อาทิตย์  (  Artit  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

สุรีย์  (  Suree  )   แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

สุริยา  (  Suriya  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

สุริยัน  (  Suriyan  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รวี  (  Rawee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ภาสกร  (   Passakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

อาภากร  (  Arpakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ทินกร  (  Tinnakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ทิวากร  (  Tiwakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ภากร  (  Pakorn  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ภาณุ  (  Panu  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ภาณุมาศ  (  Panumas  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รังสิมันตุ์  (  Rangsiman  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวลาใกล้ดวงอาทิตย์ขึ้น 

อุทัย  (  Utai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น 

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

บุหลัน  (  Bulan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ดาว  ,  ดาวหาง 

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  ดาวเคราะห์  ,  ตะวัน 

ชุติ  (  Chuti  )  แปลว่า  ดวงดาว 

กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ดาวรูปปู

พฤษภ  (  Pruksop  )  แปลว่า  ดาวรูปโค 

พฤศจิก  (  Pruksajik  )  แปลว่า  ดาวรูปแมงป่อง 

ไพศาข  (  Paisakh  )  แปลว่า  ชื่อดาวฤกษ์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์