ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า วุด

      ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า วุด ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

อาทิเช่น

วุฒิ  (  Wut  , Wutti  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความงอกงาม

วุฒ  (  Wut  )  แปลว่า  เจริญแล้ว  ,  ที่นับถือ  ,  สูงอายุ

วุธ  (  Wut  )  แปลว่า  อาวุธ 

ธีรวุฒิ  (  Teerawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

วีรวุฒิ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความเจริญ 

พีรวุฒิ  (  Peerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความเจริญ 

ณัฐวุฒิ  (  Nattawut  ) แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ณัฏฐวุฒิ  (  Nattawut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

วุฒิกานต์  (  Wuttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ 

วุฒิกุล  (  Wuttikul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

วุฒิพงศ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

วุฒิพงษ์  (  Wuttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

วุฒิศักดิ์  (  Wuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความสามารถ 

วุฒิชัย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้ชนะมีความเจริญ 

วุฒิไชย  (  Wuttichai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญกว่า

วุฒิลักษณ์  (  Wuttilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่มีความเจริญ 

วุฒิพันธุ์  (  Wuttipan  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ 

วุฒิพัฒน์  (  Wuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

วุฒิภัทร์  (  Wuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

วุฒินันท์  (  Wuttinan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ 

คทาวุธ  (  Katawut  )  แปลว่า  ผู้มีกระบองเป็นอาวุธ 

คฑาวุธ  (  Katawut  )  แปลว่า  ผู้มีกระบองเป็นอาวุธ 

จุฑาวุธ  (  Jutawut  )  แปลว่า  ยอดแห่งอาวุธ 

จุฑาวุฒิ  (  Jutawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด 

จิรวุฒิ  (  Jirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยั่งยืน 

ฐิติวุฒิ  (  Thitiwut  ,  Titiwut  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความเจริญ 

อมรวุฒิ  (  Amornwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน 

สุรวุฒิ  (  Surawut  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ 

ธนาวุฒิ  (  Tanawut  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์มีความเจริญ 

ชนาวุฒิ  (  Chanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

นราวุฒิ  (  Narawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

อัครวุฒิ  (  Akkarawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด 

นันทวุฒิ  (  Nantawut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ 

ศิรวุฒิ  (  Sirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์