ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ชะ

    ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  ชะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น

ชนากันย์  (  Chanakan  )  แปลว่า  คนผู้หญิง

ชนาพรรณ  (  Chanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

ชบา  (  Chaba  )  แปลว่า  ดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่ 

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  เชื้อสายพ่อ 

ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย 

ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ,  ทั้งสอง 

ชไมพร  (   Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่ 

ชไมภรณ์  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทั้งคู่ 

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ  ,  ทะเล 

ชลาศัย  (   Chalasai  )  แปลว่า  ปลา  ,  สระ  ,  ทะเล 

ชลี  (  Chalee  )  แปลว่า  ไหว้  ,  อัญชลี 

ชลีภรณ์  (  Chaleeporn  )  แปลว่า  ผู้มีการไหว้เป็นเครื่องประดับ 

ชลีพร  (  Chaleeporn  )  แปลว่า  ไหว้นำสุขมาให้ 

ชะอ้อน  (  Chaon  )  แปลว่า  แน่งน้อย 

ชะเอม  (  Cha-em  )  แปลว่า  ไม้เถาชนิดหนึ่ง 

แชล่ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  งามแช่มช้อย 

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เป็นเงิน  ,  ทำด้วยเงิน 

วีชนี  (  Weechanee  )  แปลว่า  พัด 

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  ไหว้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชนา  (  Chana   )  แปลว่า  คน

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ชนากรณ์  (  Chanakorn  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญ  ,  คนฉลาด

ชนาคม  (  Chanakom  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลม

ชนาณัฐ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ชนาณัฏฐ์  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ชนาวุฒิ  (  Chanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ชนะ  (  Chana  )  แปลว่า  ทำให้แพ้

ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

ชโลทร  (  Chalotorn  )  แปลว่า  แมาน้ำ   ,  ห้วงน้ำ 

ชวลิต  (  Chawalit  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

ชวาลา  (  Chawala  )  แปลว่า  ตะเกียง 

ชะลอ  (  Chalor  )  แปลว่า  พยุงไว้

เชวง  (  Chaweng  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง