ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ปะ

      ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า ปะ  มีทั้งชื่อผูัหญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง 

ปทุมมณี  (  Patummanee  )  แปลว่า  บัวแก้วหินมีค่า 

ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว 

ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวหลวงอันเป็นที่รัก 

ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  เครือเถาบัวหลวง 

ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง 

ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน 

ปฏิมากร  (  Patimakorn  )  แปลว่า  รูปแทน

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน 

ปริยมณี  (  Pariyamanee  )  แปลว่า  แก้วหินมีค่าอันเป็นที่รัก 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า  หนังสือ 

ปฏิคม  (  Patikom  )  แปลว่า  ผู้ต้อนรับ 

ปฏิภาณ  (  Patipan  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบดีว่องไวในการโต้ตอบ 

ปฐม  (  Patom  )  แปลว่า  ทีแรก 

ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก 

ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก 

ปฐมณัฐ  (  Patomnat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์คนแรก 

ปฐมณัฏฐ์  (  Patomnat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์คนแรก 

ปณิธาน  (  Panitan  )  แปลว่า  ตั้งใจไว้ 

ปทีป  (  Pateep  )  แปลว่า  โคมไฟ 

ปริยพงศ์  (  Pariyapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันเป็นที่รัก 

ปริยพงษ์  (  Pariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์