ชื่อที่มีความหมายว่า ยินดี

     ชื่อที่มีความหมายว่า  ยินดี  หรือ  ความยินดี  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

 ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี 

ฤดีกานต์  (  Rudeekan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันเป็นที่รัก

ฤดีกมล  (  Rudeekamol  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งดวงใจ 

ฤดีพักตร์  (  Rudeepak  )  แปลว่า  ใบหน้าแห่งความยินดี 

จิรฤดี  (  Jirarudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดียั่งยืน 

จิตฤดี  (  Jitrudee  )  แปลว่า  ใจแห่งความยินดี 

จารุฤดี  (  Jarurudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม 

ณัฐฤดี  (  Natrudee  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์ 

ณัฏฐ์ฤดี  (  Natrudee  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์ 

ณฤดี  (  Narudee  )  แปลว่า  ในความยินดี 

ดลฤดี  (  Dolrudee  )  แปลว่า  ถึงความยินดี 

ดุจฤดี  (  Dujrudee  )  แปลว่า  เหมือนยินดี 

ทิพย์ฤดี  (  Tiprudee  )  แปลว่า  ยินดีเป็นของเทวดา 

ทิพฤดี  (  Tiprudee  )  แปลว่า  วันแห่งความยินดี 

วัลย์ฤดี   (  Wanrudee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งความยินดี 

สุฤดี  (  Surudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม 

นันทา  (  Nanta  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง 

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  ,  ผู้มีความรื่นเริงดี

รมณีย์  (  Rommanee  )  แปลว่า  น่าบันเทิงใจ  ,  พีงใจ  ,  งาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  ยินดี  ,  อิ่มใจ 

ปรีดาพงศ์  (  Preedapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความยินดี 

ปรีดาพงษ์  (  Preedapong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งความยินดี 

ปรีดี  (  Preedee  )  แปลว่า  การอิ่มใจ  ,  การปลื้มใจ 

ปิติ  (  Piti  ,  Pithi  )  แปลว่า  การยินดี  ,  การอิ่มใจ 

ปิติพันธุ์  (  Pitipan  )  แปลว่า  การยินดีในเชื้อสาย 

ปิติพงศ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี 

ปิติพงษ์  (  Pitipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู่มีความยินดี 

ปิติณัฐ  (  Pitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี 

ปิติณัฏฐ์  (  Pitinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  คววามยินดี ,  ความรื่นเริง 

นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง 

สุนันท์  (  Sunan  )   แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม 

นันทพงศ์  (  Nantapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี 

อภิราม  (  Apiram  )  แปลว่า  น่ายินดียิ่ง  ,  เป็นที่พอใจยิ่ง  ,  งดงามยิ่ง 

รมย์  (  Rom  )  แปลว่า  น่าบันเทิงใจ  ,  พึงใจ  ,  งาม 

รมเยศ  (  Rommayes  ) แปลว่า  รมย์ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์