ชื่อที่มีความหมายว่า รุ่งเรือง

     ชื่อที่มีความหมายว่า รุ่งเรือง  หรือ  ความรุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง

 และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  สิ่งอันรุ่งเรือง

เกตุกนา  (  Ketkana  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้มีความรุ่งเรือง

เกตุกนิษฐ์  (  Ketkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรุ่งเรือง

เกตุกนิฏฐ์  (  Ketkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรุ่งเรือง

เกตุกนิฎฐ์  (  Ketkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรุ่งเรือง

เกตุกัลยา  (  Ketkanlaya  )   แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง

เกตุกันยา  (  Ketkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรุ่งเรือง

เกตุกานดา  (  Ketkanda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง

จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  ,  ผู้มีความสว่างไสว

ชุติญา  (  Chutiya  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง  ,  ผู้มีความสว่างไสว

ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่มีความรุ่งเรือง

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง  ,  แสงไฟ

ประภากร  (  Prapakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง  คือ  ดวงอาทิตย์

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รัศมี

รัศมี  (  Ratsamee  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสงที่กระจายออกไป  ,  เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลาง

ไปถึงเส้นรอบวง

รุจา  (  Ruja  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง

รุจิ  (  Ruji  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  แสง  ,  ความงาม

รุจิระ  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  ,  สวย

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  ,  สวย

โรจนี  (  Rotjanee  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

โรจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  สว่าง

วิภา  (  Wipa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ความสุกใส  ,  ความงดงาม  ,  รัศมี

ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  ส่องแสง  ,  สดใส  ,  งาม

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง  ,  แสง  ,  รัศมี

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงแห่งเครื่องประดับ

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สุกใส  .  งาม

อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

อำไพพร  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  สว่างนำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เกตุไกร  (  Ketkrai  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองยิ่ง

จรส  (  Jaros  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  แจ่มแจ้ง

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  สุกใส

จรัสพงศ์  (  Jaraspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง

จรัสพงษ์  (  Jaraspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม

ชุติ  (  Chuti  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  ความสว่าวไสว

ชุติพงศ์  (  Chutipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง

ชุติพงษ์  (  Chutipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง

ธัญ  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ

ธัญญ์  (  Tan  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ดี  ,  เลิศ

ประพฤทธิ์  (  Prapruk  ,  Praprut  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  เจริญ

ประเทือง  (  Pratuang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  ทำให้ดีขึ้น

ไพโรจน์  (  Pairot  ,  Pairoj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สุกใส

รังสี  (  Rangsee  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง

รุ่งโรจน์  (  Rungrot  ,  Rungroj  )  แปลว่า  สว่างเด่น  ,  กระจ่างแจ้ง

รุจ  (  Ruj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง

โรจ  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  สุกใส

โรจน์  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  สุกใส

วิชชุ  (  Wichchu  ,  Witchu  )  แปลว่า  สายฟ้า

วิภาส  (  Wipas  )  แปลว่า  สว่าง

โอภาส  (  Opas   )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ส่องแสง  ,  ความสุกใส

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์