ชื่อที่มีคำว่า จารี

      ชื่อที่มีคำว่า จารี  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น 

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติ 

จารีกานต์  (  Jareekan  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดีอันเป็นที่รัก

จารีรัตน์  (  Jareerat  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี

จารีญา  (  Jareeya  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดี 

จารีกุล  (  Jareekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความประพฤติดี 

จารีวรรณ  (  Jareewan  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดีมีความงาม 

จารีพรรณ  (  Jareepan  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดีมีความงาม 

จารีพันธุ์  (  Jareepan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายมีความประพฤติดี 

จารีลักษณ์  (  Jareelak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเป็นผู้มีความประพฤติดี 

จารีณัฐ  (  Jareenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี 

จารีณัฏฐ์  (  Jareenat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประพฤติดี 

จารีทิพย์  (  Jareetip  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดีเป็นของเทวดา 

จารีนันท์  (  Jareenan  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติมีความยินดี 

จารีนุช  (  Jareenuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประพฤติดี 

จารีพิมล  (  Jareepimol  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติงาม 

จารีภัสร์  (  Jareepas  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดีรุ่งเรือง

จารีภัทร์  (  Jareepat  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดีน่ารัก

ดุจจารี  (  Dujjaree  )  แปลว่า  ดั่งผู้มีความประพฤติดี 

พิสุทธิจารี  (  Pisuttijaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดี

ชุติจารี  (  Chutijaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดีมีความรุ่งเรือง 

สุวจารี  (  Sujaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดี 

สกาวจารี  (  Sakaojaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติสะอาด 

อาภาจารี (  Arpajaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติดีรุ่งเรือง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ