ชื่อที่มีคำว่า อร

    ชื่อที่มีคำว่า อร  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น 

อร  (  Orn  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  ,  งาม  ,  สวย 

อรกมล  (  Ornkamol  ,  Ornkamon  )  แปลว่า  นางงามดั่งบัว 

อรพิมล  (  Ornpimol  ,  Ornpimon  )  แปลว่า  นางงาม 

อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม 

อรมณี  (  Ornmanee  )  แปลว่า  นางแก้ว 

อรทิชา  (  Ornticha  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองครั้ง 

อรทิพา  (  Orntipa  )  แปลว่า  วันงาม 

อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  เชื้อสายนาง  ,  เชื้อสายงาม 

อรผกา  (  Ornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

อรธนา  (  Orntana  )  แปลว่า  นางผู้มีทรัพย์ 

อรธิดา  (  Orntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม  ,  ลูกหญิงสวย 

อรนภา  (  Ornnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม  ,  นางฟ้า 

อรพิชญา  (  Ornpitchaya  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

อรพิสุทธิ์  (  Ornpisut  )  แปลว่า  นางผู้หมดจด 

อรยุพา  (  Ornyupa  )  แปลว่า  นางงาม 

อรยุพิน  (  Ornyupin  )  แปลว่า  นางงาม 

อรสินี  (  Ornsinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

อรรุจี  (  Ornrujee  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม 

อรฤทัย  (  Ornrutai  )  แปลว่า  ใจงาม 

อรวลัย  (  Ornwalai  )  แปลว่า  กำไลมืองาม 

อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม 

อรนลิน  (  Ornnalin  )  แปลว่า  บัวงาม  ,  นางงามดั่งบัว 

อรอุษา  (  Ornusa  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทองงาม 

อรอาภา  (  Ornarpa  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง  ,  นางผู้มีความรุ่งเรือง 

อรนันท์  (  Orranan  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี 

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องสวย 

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่ 

อรวรรณ  (  Orrawan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม 

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางผู้มีความงาม 

อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  ดอกบัว 

อรชร  (  Orrachon  )  แปลว่า  งาม 

ชไมอร  (  Chamaiorn  )  แปลว่า  งามทั้งคู่ 

ภัสรอร  (  Passaraorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง 

ภัทรอร  (  Pattaraorn  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก 

ภัคอร  (  Pakkaorn  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี  ,  นางผู้มีความเจริญ 

เอมอร  (  Aemorn  )  แปลว่า  งามอ่อนหวาน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน