ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า พะ

     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า พะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

พจีรัตน์  (  Pajeerat  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันประเสริญ

พจีนุช  (  Pajeenuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล่าวถ้อยคำ

พจีภรณ์  (  Pajeeporn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นเครื่องประดับ

พธู  (  Patoo  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

พณิชา  (  Panicha  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย 

พณิชาภรณ์  (  Panichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับผู้ค้าขาย

พณิชยา  (  Panichaya  )  แปลว่า  การค้าขาย 

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า 

พนารัตน์  (  Panarat  )  แปลว่า  ป่าเพชรพลอย 

พนาทิพย์  (  Panatip  )  แปลว่า  ป่าเป็นของเทวดา

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

พนิดารัตน์  (  Panidarat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

พบู  (  Paboo  )  แปลว่า  ดอกไม้ 

พเยีย  (  Payia  )  แปลว่า  พวงดอกไม้ 

พะงา  (  Panga  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง 

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม 

พะนอ  (  Panor  )  แปลว่า  เอาใจ 

ภควดี  (  Pakawadee  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

ภมรี  (  Pamaree  )  แปลว่า  ผึ้ง 

ทิพวรรณ  (  Tippawan  )  แปลว่า  วันแห่งความงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พณิช  (  Panich  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย 

พณิชย์  (  Panich  )  แปลว่า  การค้าขาย 

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า 

พนม  (  Panom  )  แปลว่า  ภูเขา 

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า 

พยัคฆ์  (  Payak  )  แปลว่า  เสือ 

พงศ์พยัคฆ์  (  Pongpayak  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสือ

พงษ์พยัคฆ์  (  Pongpayak  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเสือ 

พยุง  (  Payung  )  แปลว่า  ช่วย  ,  ประคองไว้ไม่ให้ล้ม 

พลากร  (  Palakorn  )   แปลว่า  กองทหารเป็นจำนวนมาก 

พลาดิศัย  (  Paladisai  )  แปลว่า  มีกำลังยิ่ง 

พะยอม  (  Payom  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งดอกเป็นพวงมีกลิ่นหอม 

พะยูน  (  Payoon  )  แปลว่า  ชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่ง

ภมร  (  Pamorn  )  แปลว่า  แมลงภู่  ,  แมลงผึ้ง 

ภมรินทร์  (  Pamarin  )  แปลว่า  ผึ้ง 

นพคุณ  (  Noppakun  )  แปลว่า  ทองเนื้อเก้า

นพรัตน์  (  Nopparat  )  แปลว่า  เพชรพลอยเก้าชนิด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ