ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า สัน

     ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า สัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศัลยา  (  Sanlaya  )  แปลว่า  ลูกศร  , ของที่มีปลายแหลม

ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงสรรเสริญ  ,  พึงชม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สัน  (  San  )  แปลว่า  สิ่งที่มีลักษณะนูนขึ้นเป็นแนวยาว , ส่วนที่หนา

ของมีดหรือขวานที่อยู่ตรงข้ามกับคมมีดหรือคมขวาน

สันต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ  ,  เงียบ 

สันติ  (  Santi  ,  Santhi  )  แปลว่า  ความสงบ 

สันติกานต์  (  Santikan  )  แปลว่า  ความสงบอันเป็นที่รัก 

สันติกุล  (  Santikul  )  แปลว่า  ความสงบแห่งตระกูล 

สันติพงศ์  (  Santipong  )  แปลว่า  ความสงบแห่งเชื้อสาย 

สันติพงษ์  (  Santipong  )  แปลว่า  ความสงบแห่งเชื้อสาย 

สันติภาพ  (  Santipap  )  แปลว่า  ความสงบ 

สันติสุข  (  Santisukh  ,  Santhisukh  )  แปลว่า  สงบสบาย

สันทัด  (  Santad  )  แปลว่า ชำนาญ  ,  รูปร่างปานกลาง 

สัณฑ์  (  San  )  แปลว่า  ป่า 

สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ  ,  เกลี้ยงเกลา 

สัณห์ชัย  (  Sanchai  )  แปลว่า  ผู้สุภาพชนะ

สัณห์ไชย  (  Sanchai  )  แปลว่า  ผู้สุภาพเจริญกว่า 

ศัลย์  (  Sal  ,  San  )  แปลว่า  ลูกศร หรือ ของมีปลายแหลม

ศัล  (  Sal  ,  San  )  แปลว่า  เปลือกไม้ 

สรร  (  San  )  แปลว่า  เลือก  ,  คัด 

สรรค์  (  San  )   แปลว่า  สร้าง 

สัญญา  (  Sanya  )  แปลว่า  ข้อตกลงกัน  ,  ความรู้สึก

สังสรรค์  (  Sangsan  )  แปลว่า  การคบค้า 

รังสรรค์  (  Rangsan  )  แปลว่า  สร้าง 

เกษมสันต์  (  Kasemsan  )  แปลว่า  ชื่นชม 

เกษมสัณห์  (  Kasemsan  )  แปลว่า  สุภาพสบายใจ

ไกรสันต์  (  Kraisan  )  แปลว่า  สงบยิ่ง 

ไกรสัณห์  (  Kraisan  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

ไกรสัณฑ์  (  Kraisan  )  แปลว่า  ป่าใหญ่ 

จรัสสัณห์  (  Jarassan  )  แปลว่า  สุภาพรุ่งเรือง 

ชนาสันต์  (  Chanasan  )  แปลว่า  ผู้สงบ 

ชนาสัณห์  (  Chanasan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพ 

ชนาสัณฑ์  (  Chanasan  )  แปลว่า  คนป่า 

ชนาสรรค์  (  Chanasan  )  แปลว่า  ผู้สร้าง 

ศิรสันต์  (  Sirasan  )  แปลว่า  สงบที่สุด 

ศิรสัณห์  (  Sarasan  )  แปลว่า  งามที่สุด  ,  สุภาพที่สุด 

ฐิติสันต์  (  Thitisan  ,  Titisan  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่สงบ 

ฐิติสัณห์  (  Thitisan  ,  Titisan  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความสุภาพ

ดนุสันต์  (  Danusan  )  แปลว่า  ตนสงบ 

ดนุสัณห์  (  Danusan  )  แปลว่า  ฉันสุภาพ  ,  ฉันงาม  ,  ตนงาม  ,  ตนเกลี้ยงเกลา 

ธิติสันต์  (  Titisan  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่นคงสงบ 

ธิติสัณห์  (  Titisan  )  แปลว่า  ผู้สุภาพมีความมั่นคง 

นันทสันต์  (  Nantasan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความสงบ

นันทสัณห์  (  Nantasan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความสุภาพ 

ตระการสัณห์  (  Trakansan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  งามสุภาพ 

ตระการสันต์  (  Trakansan  )  แปลว่า  งามสงบ 

ถิรสันต์  (  Thirasan  )  แปลว่า  สงบมั่นคง 

ถิรสัณห์  (  Thirasan  )  แปลว่า  สุภาพแข็งแรง 

ธนสรรค์  (  Tanasan  )  แปลว่า  ผู้สร้างทรัพย์สิน 

ธีรสัณห์  (  Teerasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  ,  นักปราชญ์สุภาพ 

พีรสัณห์  (  Peerasan  )  แปลว่า  ผู้กล้างาม  ,  ผู้กล้าสุภาพ 

วีรสัณห์  (  Weerasan  )  แปลว่า  ผู้กล้างาม  ,  ผู้กล้าสุภาพ 

นราสัณห์  (  Narasan  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนสุภาพ 

นราสันต์  (  Narasan  )  แปลว่า  คนสงบ  ,  คนเงียบ 

นราสรรค์  (  Narasan  )  แปลว่า  คนสร้าง 

ปิติสันต์  (  Pitisan  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจในความสงบ

ปิติสัณห์  (  Pitisan  )  แปลว่า  ผู้อิ่มใจในความสุภาพ 

พงศ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

พงษ์สัณห์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

พงศ์สันต์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายสงบ 

พงษ์สันต์  (  Pongsan  )  แปลว่า  เชื้อสายสงบ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ