ชื่อที่มีคำว่า จรรยา

    ชื่อที่มีคำว่า จรรยา  หรือ  จรรย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ

จรรยานุช  (  Janyanuch  )  แปลว่า  นุชผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ

จรรยานิตย์  (  Janyanit  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเสมอ 

จรรยารัตน์  (  Janyarat  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันประเสริฐ 

จรรยาวัลย์  (  Janyawal  ,  Janyawan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จรรยาลักษณ์  (  Janyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

สุจรรยา  (  Sujanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี  ,  ผู้มีกิริยาที่

ควรประพฤติดี 

ขวัญจรรยา  (  Khwanjanya  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี

จารุจรรยา  (  Jarajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาน่ารัก

ฐิติจรรยา  (  Titijanya  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในกิริยาที่ควรประพฤติ 

ประไพจรรยา  (  Prapaijanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติงาม 

ประภาจรรยา  (  Prapajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเป็นแสงสว่าง 

พิมพ์จรรยา  (  Pimjanya  )  แปลว่า  ผู้มีแบบกิริยาที่ควรประพฤติ

เยาวจรรยา  (  Yaowajanya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จรรย์  (  Jan  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ 

ชนาจรรย์  (  Chanajan  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติ  , ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ

ถิรจรรย์  (  Thirajan  )  แปลว่า  มั่นคงในกิริยาที่ควรประพฤติ

ธีรจรรย์  (  Teerajan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

อติจรรย์  (  Atijan  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติดี  ,  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติดี 

อมรจรรย์  (  Amornjan  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ