ชื่อที่มีคำแปลว่า สว่าง

     ชื่อที่มีคำแปลว่า  สว่าง , รุ่งเรือง , แสง  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชุติมา  (  Chutima   )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง 

ชุติกานต์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองอันเป็นที่รัก

ชุติภรณ์  (  Chutiporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ 

โชติรส  (  Chotiros  )  แปลว่า  เพชรน้ำดี , แก้วที่มีรัศมีรุ่งเรือง 

ประภัสสร  (  Prapassorn  )  แปลว่า  แสงพราวๆ  , 

ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ 

ประภัสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า  แสงพราวๆ 

ประภา  (  Prapa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  , แสง  ,  แสงไฟ 

ภัสสร  (  Passorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง , รัศมี 

นภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า ในแสงสว่าง  ,  ที่มีแสงสว่าง

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ภัสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ปภัสสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

ปภัสรา  (  Papassara  )  แปลว่า  แสงสว่าง 

รุจา  (  Ruja  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง 

รุจากานต์  (  Rujakan  )  แปลว่า  แสงสว่างอันเป็นที่รัก 

รุจากาญจน์  (  Rujakan  )  แปลว่า  แสงทอง 

รุจิ  (  Ruji  )  แปลว่า  แสง  ,  ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม 

รุจิพรรณ  (  Rujipan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม 

รุจิวรรณ  (  Rujiwan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม 

รุจิลดา  (  Rujilada  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรุ่งเรือง 

รุจี  (  Rujee  )  แปลว่า  แสง  ,  ความรุ่งเรือง  ,  ความงาม 

รุจีภรณ์  (  Rujeeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นเครื่องประดับ 

โรจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  สุกใส 

สุโรจนา  (  Surotjana  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี 

โรจนี  (  Rotjanee  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สุกใส  ,  สว่าง 

สุโรจนี  (  Surotjanee  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง 

วิภา  (  Wipa  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ความงดงาม  ,  ความสุกใส  ,  รัศมี 

วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับอันงดงาม 

วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  สว่าง 

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี 

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ 

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้ 

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง  ,  เช้าตรู่

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จรส  (  Jaros  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง  ,  แจ่มแจ้ง 

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง  ,  สุกใส 

จำรัส  (  Jamras  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง  ,  จรัส 

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  ,  จำรูญ

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  งาม  ,  จรูญ 

ชุติ  (  Chuti  ,  Chuthi  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  ความสว่างไสว , ดวงดาว 

ชุติพงศ์  (  Chutipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง 

ชุติพงษ์  (  Chutipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง

ชุติกุล  (  Chutikul  ,  Chutikun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรุ่งเรือง 

ชุติพร  (  Chutiporn  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองนำสุขมาให้ 

ชัชวาล  (  Chatchawal  )  แปลว่า  สว่าง  ,  รุ่งเรือง

โชติ  (  Chot , Chotti  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  ,  ความสว่างไสว 

ประภากร  (  Prapakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง  ,  ดวงอาทิตย์ 

ภากร  (   Pakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง  คือ  ดวงอาทิตย์ 

ภาส  (  Pas  )  แปลว่า  สว่าง  ,  แสง  ,  แจ้ง 

ภาสกร  (  Passakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง  คือ  ดวงอาทิตย์ 

ภาสพงศ์  (  Passapong  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย 

ภาสพงษ์  (  Passapong  )  แปลว่า  แสงแห่งเชื้อสาย 

รวี  (  Rawee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รพี  (  Rapee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

รุจ  (  Ruj  ,  Rut  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  แสงสว่าง 

โรจน์  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  สุกใส 

วิภาส  (  Wipas  )  แปลว่า  สว่าง  ,  มีแสง 

วิโรจน์  (  Wirot  ,  Wiroj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง  ,  สว่าง  ,  สุกใส

อาภากร  (  Arpakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง คือ  ดวงอาทิตย์ 

อุทัย  (  Utai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ