คำที่แปลว่า พ่อ

      คำที่แปลว่า พ่อ มีอยู่หลายคำ ส่วนมากทุกท่านรู้จักแล้ว ในที่นี้

จะนำคำว่า  ชนิดา  ที่แปลว่า พ่อ  มาตั้งเป็นชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ 

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ 

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้พ่อ 

ชนิดากานต์  ( Chanidakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักของพ่อ 

ชนิดาวัลย์  (  Chanidawal  ,  Chanidawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ 

ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ 

ชนิดาณัฐ  (  Chanidanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ของพ่อ 

ชนิดาทิพ  (  Chanidatip  ,  Chanidathip  )  แปลว่า  วันพ่อ 

ชนิดาภัสร์  (  Chanidapas  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งพ่อ 

ชนิดาภัทร์  (  Chanidapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักของพ่อ 

กมลชนิดา  (  Kamolchanida  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ

ขวัญชนิดา  (  Khwanchanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญของพ่อ 

เครือชนิดา  (  Kruachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ดุจชนิดา  (  Dujchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ 

ปานชนิดา  (  Panchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ 

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  ,  แบบพ่อ 

มนัสชนิดา  (  Manaschanida  )  แปลว่า  ใจพ่อ  ,  ดวงใจพ่อ 

มณีชนิดา  (  Maneechanida  )  แปลว่า  แก้วหินมีค่าของพ่อ  ,  เพชรของพ่อ 

ฤทัยชนิดา  (  Rutaichanida  )  แปลว่า  ใจพ่อ  ,  ดวงใจพ่อ 

ทิชาชนิดา  (  Tichachanida  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งของพ่อ 

ฐิติชนิดา  (  Titichanida  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่ของพ่อ 

นันทชนิดา  (  Nantachanida  )  แปลว่า  ผู้นำความยินดีมาให้พ่อ 

ธิติชนิดา  (  Titichanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นความอิ่มเอิบของพ่อ 

ธัญชนิดา  (  Tanyachanida  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองของพ่อ

ลดาชนิดา  (  Ladachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายของพ่อ

อาภาชนิดา  (  Arpachanida  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งพ่อ

อุษาชนิดา  (  Usachanida  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทองของพ่อ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "