ชื่อที่มีคำว่า จริย

     ชื่อที่มีคำว่า จริย หรือ จริยะ หรือ จริยา มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  ความประพฤติ  ,  กิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ

เป็นเครื่องประดับ 

จริยาพร  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤตินำสุขมาให้ 

จริยาณี  (  Jariyanee  )  แปลว่า  นางผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ

จริยาสินี  (  Jariyasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยาวรรณ  (  Jariyawan  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติแห่งความงาม 

จริยาวัลย์  (  Jariyawal ,  Jariyawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยาทิพย์  (  Jariyathip  ,  Jariyatip  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติเป็นของเทวดา 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จริยกานต์  (  Jariyakan  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติอันเป็นที่รัก 

จริยพงศ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยพงษ์  (  Jariyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยกุล  (  Jariyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยกิตติ์  (  Jariyakit   )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติดี 

จริยพร  (  Jariyaporn  )  แปลว่า ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤตินำสุขมาให้ 

จริยณัฐ  (  Jariyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยณัฏฐ์  (  Jariyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยเทพ  (  Jariyatep  )  แปลว่า  เทพผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยนนท์  ( Jariyanon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในกิริยาที่ควรประพฤติ 

จริยพัฒน์  (  Jariyapat  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติมีความเจริญ 

จริยสัณห์  (  Jariyasan  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาสุภาพ  ,  ผู้มีความประพฤติงาม 

จริยะ  (  Jariya  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาที่ควรประพฤติ  ,  ความประพฤติ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก