ชื่อที่มีคำว่า มรรค

      ชื่อที่มีคำว่า มรรค  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

มรรควัลย์  (  Makkawal  ,  Makkawan  )  แปลว่า  ทางแห่ง

เครือเถา 

ชุติมรรค  (  Chutimak  )  แปลว่า  ทางแห่งความรุ่งเรือง 

ธนมรรค  (  Tanamak  )  แปลว่า  ทางแห่งทรัพย์สิน 

ยลมรรค  (  Yonlamak  )  แปลว่า  มองดูทาง 

ลดามรรค  (  Ladamak  )  แปลว่า  ทางแห่งเครือเถา 

สกาวมรรค  (  Sakaomak  )  แปลว่า  ทางสะอาด 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

มรรค  (  Mak  )  แปลว่า  ทาง  ,  เหตุ 

มรรคพงศ์  (  Makkapong  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย 

มรรคพงษ์ (  Makkapong  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย 

มรรคกุล  (  Makkakul  )  แปลว่า  ทางแห่งเชื้อสาย 

มรรคกานต์  (  Makkakan  )  แปลว่า  ทางแห่งผู้เป็นที่รัก

มรรคพร  (  Makkaporn  )  แปลว่า  ทางที่นำสุขมาให้ 

มรรคณัฐ  (  Makkanat  )  แปลว่า  ทางแห่งนักปราชญ์ 

มรรคณัฏฐ์  (  Makkanat  )  แปลว่า  ทางแห่งนักปราชญ์ 

มรรคเดช  (  Makkadech  )  แปลว่า  ทางแห่งความสุกใส  ,  ทางแห่งชื่อเสียง 

มรรคนนท์  (  Makkanon  )  แปลว่า  ทางแห่งผู้มีความยินดี 

มรรควัจน์  (  Makkawaj  ,  Makkawat  )  แปลว่า  ทางแห่งผู้กล่าวถ้อยคำ 

มรรควัฒน์  (  Makkawat  )  แปลว่า  ทางแห่งความเจริญ 

มรรพัฒน์  (  Makkapat  )  แปลว่า  ทางแห่งความเจริญ 

จิรมรรค  (  Jiramak  )  แปลว่า  ทางอันยั่งยืน 

ชวมรรค  (  Chawamak  )  แปลว่า  ทางแห่งความเชี่ยว  ,  ทางแห่งความเร็ว 

โชติมรรค  (  Chottimak  )  แปลว่า  ทางแห่งความรุ่งเรือง 

ถิรมรรค   (  Thiramak  )  แปลว่า  ทางมั่นคง 

ธีรมรรค  (  Teeramak  )  แปลว่า  ทางแห่งนักปราชญ์ 

พีรมรรค  (  Peeramak  )  แปลว่า  ทางแห่งผู้กล้า 

นิธิมรรค  (  Nitimak  )  แปลว่า  ทางแห่งขุมทรัพย์ 

ปฐมมรรค  (  Patommak  )  แปลว่า  ทางเบื้องแรก 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ