ชื่อที่มีคำว่า ไพ

    ชื่อที่มีคำว่า ไพ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู่ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม 

ประไพภัสร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  แสงงาม  , รัศมีงาม

ประไพกานต์  (  Prapaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

ประไพชนา  (  Prapaichana  )  แปลว่า  คนงาม 

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม 

ประไพกัลยา  (  Prpaikanlaya  )  แปลว่า  นางงาม 

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  ,  Prapaithip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา 

ประไพธิดา  (  Prapaitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม

ประไพนรี  (  Prapainaree  )  แปลว่า  นางงาม 

ประไพนุช  (  Prapainuch  )  แปลว่า  น้องงาม 

ประไพเนตร  (  Prapainet  )  แปลว่า  ดวงตางาม 

ประไพพักตร์  (  Prapaipak  )  แปลว่า  หน้างาม 

ประไพภัทร์  (  Prapaipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

ดุจประไพ  (  Dujprapai  )  แปลว่า  เหมือนงาม 

บุญประไพ  (  Bunprapai  )  แปลว่า  ความดีงาม  ,  กุศลงาม 

ปรางประไพ  (  Prangprapai  )  แปลว่า  แก้มงาม 

พิมพ์ประไพ  (  Pimprapai  )  แปลว่า  รูปงาม 

พิศประไพ  (  Pisprapai  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

เพ็ญประไพ  (  Penprapai  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความงาม 

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม 

ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  ต่างสี  ,  สีต่างๆ

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน 

รำไพ  (  Rampai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส , สว่าง 

อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

อำไพสินี  (  Ampaisinee  )  แปลว่า  นางงาม 

อำไพพรรณ  (  Ampaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อำไพพิชญ์  (  Ampaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

อำไพพิศ  (  Ampaipis  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

ดุจอำไพ  (  Dujampai  )  แปลว่า  เหมือนงาม 

อาภาอำไพ  (  Arpaampai  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  แสงสว่าง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  ชื่อพลอยสีเขียว 

ไพบูลย์  (  Paiboon  )  แปลว่า  ความเต็มเปี่ยม 

ไพรัช  (  Pairach  )  แปลว่า  ต่างประเทศ 

ไพโรจน์  (  Pairoj  ,  Pairot  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

ไพศาล  (  Paisan  )  แปลว่า  กว้างขวาง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ