ชื่อที่มีตัว ฤ

      ชื่อที่มีตัว ฤ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี 

ดุจฤดี   (  Dujrudee  )  แปลว่า  เหมือนมีความยินดี

ดลฤดี  (  Dolrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี 

ดวงฤดี  (  Duongrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี 

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ 

ฤทัยกานต์  (  Rutaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ 

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ

ฤทัยทิพย์  (  Rutaitip  ,  Rutaithip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา 

ดุจฤทัย  (  Dujrutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ

ดวงฤทัย  (  Duongrutai  ) แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ 

พิมพ์ฤทัย  (  Pimrutai  )  แปลว่า  พิมพ์ใจ 

ลดาฤทัย  (  Ladarutai  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

หฤทัย  (  Harutai  )  แปลว่า  ใจ 

หฤทัยทิพย์  (  Harutaitip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา 

ดุจหฤทัย  (  Dujharutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ 

ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  )  แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงใจ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า  อำนาจ 

ฤทธิกานต์  (  Rittikan  )  แปลว่า  อำนาจอันเป็นที่รัก

ฤทธิปรีชา  (  Rittipreecha  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความหยั่งรู้ 

ฤทธิณัฐ  (  Rittinat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์ 

ฤทธิณัฏฐ์  (  Rittinat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์ 

ฤทธิพัฒน์  (  Rittipat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ 

ฤทธิภัทร์  (  Rittipat  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความน่ารัก

จิรฤทธิ์  (  Jirarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันยั่งยืน

ธนฤทธิ์  (  Tanarit  ,  Thanarit  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินและอำนาจ 

ธนาฤทธิ์  (  Tanarit  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินและอำนาจ 

นราฤทธิ์  (  Nararit  ) แปลว่า  ผู้มีอำนาจ 

นิธิฤทธิ์  (  Nitirit  )   แปลว่า   อำนาจแห่งขุมทรัพย์ 

พีรฤทธิ์  (  Peerarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

ธีรฤทธิ์  (  Teerarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์ 

พุฒิฤิทธิ์  (  Puttirit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ 

วุฒิฤทธิ์  (  Wuttirit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ

พิสุทธิฤทธิ์  (  Pisuttirit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจบริสุทธิ์ 

พุทธิฤทธิ์  (  Puttirit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งปัญญา 

ศิรฤทธิ์  (  Sirarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจที่สุด 

สุรฤทธิ (  Surarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า 

สุธีฤทธิ์  (  Suteerit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์ 

สุทธิฤทธิ์  (  Suttirit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจสะอาด

อมรฤทธิ์  (  Amornrit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ