ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า พิด

    ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า พิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู  ,  เพ่งดู 

ชวนพิศ  (  Chuonpis  )  แปลว่า  งามน่ามอง

ประพิศ  (  Prapis  )  แปลว่า  งาม

พิศวาส  (  Pissawas  )  แปลว่า  ความรักใคร่

พิสมร  (  Pissamorn  )  แปลว่า  เครื่องรางชนิดหนึ่ง 

พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความรัก  ,  ความปลื้มใจ 

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ 

จุฑาพิชญ์  (  Jutapich  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

พิมพ์พิชญ์  (  Pimpich  )  แปลว่า  รูปนักปราชญ์ 

เพ็ญพิชญ์  (  Penpich  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนักปราชญ์

สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม 

โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม 

โศภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

โศภิษฐ์  (  Sopit  )  แปลว่า  งามยิ่ง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก

พิชญาพร  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้ 

กิตติพิชญา  (  Kittipitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

ไกรพิชญ์  (  Kraipich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง 

ไกรพิทย์  (  Kraipit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง

พิทย์  (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้ 

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้ 

พงศ์พิชญ์  (  Pongpich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พงษ์พิชญ์  (  Pongpich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พงศ์พิทย์  (  Pongpit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

พงษ์พิทย์  (  Pongpit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้ 

จุฑาพิทย์  (  Jutapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด 

จิรพิชญ์  (  Jirapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

จิรพิทย์  (  Jirapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน

ศิรพิชญ์  (  Sirapich )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

ศิรพิทย์  (  Sirapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ที่สุด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ