ชื่อผู้ชายที่ไม่มีสระ

     ชื่อผู้ชายที่ไม่มี สระ  มีดังนี้  อาทิเช่น 

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง 

กนกพงศ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

กนกพงษ์  (  Kanokpong  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ  ,  หัวใจ 

กมลพงศ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งดวงใจ 

กมลพงษ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งดวงใจ 

กรกฎ  (  Korrakod , Korrakot  )  แปลว่า  ปู  , ราศีกลุ่มดาวรูปปู

กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู  ,  ราศีกลุ่มดาวรูปปู 

กรณ์  (  Korn  ,  Gorn  )  แปลว่า  ฉลาด 

ขจร  (  Khajorn  )  แปลว่า  นก  ,  ผู้ไปในอากาศ  , ฟุ้งไป

ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก 

ขจรพงษ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายนก 

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ศรี  ,  ความดี  ,  ความเจริญ  ,  ความมีใจอยู่กับตัว  , ผมที่ขึ้นเวียน

เป็นก้นหอย , กำลังอย่างหนึ่งในตัวคน

จมร  (  Jamorn  )  แปลว่า  ชื่อสัตว์จำพวกหนึ่ง 

จรัล  (  Jaran  ,  Jaral  )  แปลว่า  เดินไป 

จรัส  (  Jaras  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

จรัสพงศ์  (  Jaraspong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง 

จรัสพงษ์  (  Jaraspong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง 

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  วันจันทร์ 

ฉลอง  (  Chalong  )  แปลว่า  ข้าม  ,  แทน  ,  การเลี้ยงแสดงความยินดีในงานมงคล 

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

ณัฐพัฒน์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ณัฐภัทร์  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้น่ารัก 

ณัฐภัสร์  (  Nattapas  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 

ณัฐวัฒน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ณัฐวัจน์  (  Nattawaj  ,  Nattawat  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งนักปราชญ์ 

ณัฏฐ์ดนัย  (  Natdanai  )  แปลว่า  ลูกชายนักปราชญ์ 

ณรงค์  (  Narong  )  แปลว่า  การรบ 

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย 

ตรอง  (  Trong  )  แปลว่า  คิดทบทวน

ตฤณ  (  Trin  )  แปลว่า  หญ้า 

ถนอม  (  Thanom  )  แปลว่า  ระวัง  ,  สงวน 

ถวัลย์ (  Thawal  ,  Thawan  )  แปลว่า  เจริญ 

ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น 

ธนดนัย  (  Tanadanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีทรัพย์ 

ธวัช  (  Tawach  ,  Tawat  )  แปลว่า  ธง 

ธัช  (  Tach  )  แปลว่า  ธง 

ธรณ์  (  Torn  )  แปลว่า  การถือไว้ 

นภดล  (  Napadol  )  แปลว่า  พื้นฟ้า 

บรรจง  (  Banjong  )  แปลว่า  ตั้งใจ 

บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม 

บวร  (  Borworn  )  แปลว่า  ประเสริฐ 

ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า  หนังสือ 

ปฐม  (  Patom  ,  Pathom  )  แปลว่า  ที่แรก 

ปฐมพงศ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก 

ปฐมพงษ์  (  Patompong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก

ผจง  (  Phajong  )  แปลว่า  ความตั้งใจ  ,  บรรจง 

พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย 

พงศ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก 

พงศ์ภัสร์  (  Pongpas  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง 

พงศ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ 

พงศ์วัฒน์  (  Pongwat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย 

พงษ์ภัทร์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก 

พงษ์ภัสร์  (  Pongpas  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง 

พงษ์พัฒน์  (  Pongpat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ 

พงษ์วัฒน์  (  Pongwat  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ 

พัฒน์  ( Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ 

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ 

วัจน์  (  Wat  ,  Waj  )  แปลว่า  ความเจริญ

พจน์  (  Pot  ,  Poj  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ 

พนม  (  Panom  )  แปลว่า  ภูเขา  ,  กระพุ่มมือ

พน  (  Pon  ,  Pana  )  แปลว่า  ป่า 

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า 

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ 

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน 

พร้อมพงศ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน 

พร้อมพงษ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน 

ภมร  (  Pamorn  )  แปลว่า  ผึ้ง  ,  แมลงภู่ 

ภมรภพ  (  Pamornpop  )  แปลว่า  โลกแมลงผึ้ง  ,  โลกแมลงภู่ 

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี 

ภัทรพงศ์  (  Pattarapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก

ภัทรพงษ์  (  Pattarapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ

สงวน  (  Sanguon  )  แปลว่า  ถนอม  ,  หวงแหนไว้ 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน

อมรวัฒน์  (  Amornwat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน 

อมรพัฒน์  (  Amorpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน 

อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายอันยั่งยืน

อมรพงษ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายอันยั่งยืน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ