ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-ียม

       ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-ียม มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เจียมจิต  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจ 

เจียมจิตต์  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เขียม  (  Khiam  )  แปลว่า  ประหยัด 

เคียม  (  Kiam  )  แปลว่า  ไหว้  ,  คำนับ  ,  ตรง 

เจียม  (  Jiam  )  แปลว่า  รู้จักประมาณ 

เทียม  (  Tiam  )  แปลว่า  เสมอ  , เท่า 

เนียม  (  Niam  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้เล็กๆใบมีกลิ่นหอมใช้ผสมกับปูนกินหมาก , ใช้เรียกช้างพลายที่มี

งาสั้น 

เปี่ยม  (  Piam  )  แปลว่า  เต็มฝั่ง  ,  ล้น  ,เต็มบริบรูณ์ 

เปี่ยมพงศ์  (  Piampong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเต็มบริบูรณ์ 

เปี่ยมพงษ์  (  Piampong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเต็มบริบูรณ์ 

เปี่ยมกุล  (  Piamkul  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเต็มบริบูรณ์ 

เปี่ยมศักดิ์  (  Piamsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเต็มที่  ,  ผู้มีความเชี่ยวชาญเต็มที่

เปี่ยมยศ  (  Piamyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเต็มที่ 

เปี่ยมวิทย์  (  Piamwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เต็มที่ 

เปี่ยมวิชญ์  (  Piamwich  )  แปลว่า  ผู้รู้เต็มบริบูรณ์ 

เปี่ยมวุฒิ  (  Piamwut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเต็มที่ 

เยี่ยม  (  Yiam  )  แปลว่า  เด่น  ,  เลิศ  , ยิ่ง  , เยือน 

เรียม  (  Riam  )  แปลว่า  คำเรียกตัวเองส่วนมากชายใช้ เรียกตัวเองเวลาพูดกับหญิงอันเป็นที่รัก

เลี่ยม  (  Liam  )  แปลว่า  ทำขอบ  ,  ขึ้นขอบ 

เอี่ยม  (  Iam )  แปลว่า  ใหม่  ,  เป็นมัน 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก