ชื่อที่มีคำว่า ศักดิ์

     ชื่อที่มีคำว่า ศักดิ์ ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชายมี ดังนี้  อาทิเช่น

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ , ความเชี่ยวชาญ , อำนาจ ,

ที่พึ่ง , กำลัง 

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ 

ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  แปลว่า  ขลัง 

ศักรินทร์  (  Sakkarin  )  แปลว่า  พระอินทร์ 

ศักดิ์จรัส  (  Sakjaras  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถรุ่งเรือง 

ศักดิ์ชัย  (  Sakchai  )  แปลว่า  ผู้ชนะด้วยความสามารถ

ศักดิ์ดนัย  (  Sakdanai  )  แปลว่า  ลูกชายผู้มีความสามารถ 

ศักดิ์มนัส  (  Sakmanas  )  แปลว่า  อำนาจแห่งใจ 

ศักดิ์เมธา  (  Sakmeta  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่รอบคอบ 

ศักดิ์เมธี  (  Sakmetee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเชี่ยวชาญ 

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน

จุฑาศักดิ์  (  Jutasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญยิ่ง 

ชาญศักดิ์  (  Chansak  )  แปลว่า  ผู้มีความคล่องแคล่วและมีความเชี่ยวชาญ

กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีคำเล่าลือในความสามารถ

เกษมศักดิ์  (  Kasemsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายใจในความสามารถ 

เกียรติศักดิ์  (  Kiantisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและความดี

ไกรศักดิ์  (  Kraisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง  ,  ผู้มีความเชี่ยวชาญยิ่ง

คมศักดิ์  (  Komsak  )  แปลว่า  ผู้เฉียบแหลมมีความเชี่ยวชาญ

ฐิติศักดิ์  (  Titisak  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่ในความสามารถ

ถิรศักดิ์  (  Thirasak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจมั่นคง 

ทวีศักดิ์  (  Taweesak  ) แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีสามารถ 

นันทศักดิ์  (  Nantasak  ) แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความสามารถ 

นราศักดิ์  (  Narasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถ 

พงศ์ศักดิ์  (  Pongsak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสามารถ

พงษ์ศักดิ์  (  Pongsak  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสามารถ 

พรศักดิ์  (  Pornsak  )  แปลว่า  ความสามารถนำสุขมาให้ 

พิเชฐศักดิ์  (  Pichetsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถเจริญยิ่ง 

พิสิฐศักดิ์  (  Pisitsak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญอันประเสริฐ 

พิสุทธิศักดิ์  (  Pisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันหมดจด 

พิศุทธิศักดิ์  (  Pisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันหมดจด 

พุฒิศักดิ์  (  Puttisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและความเจริญ 

พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า 

ภมรศักดิ์  (  Pamornsak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งแมลงผึ้ง 

รัฐศักดิ์  (  Rattasak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งแว่นแคว้น

เลิศศักดิ์  (  Lerssak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถดียิ่ง 

วรุณศักดิ์  (  Warunsak  )  แปลว่า  อำนาจเทวดาแห่งฝน 

วิเชียรศักดิ์  (  Wichiansak  )  แปลว่า  อำนาจเพชร 

วิชญศักดิ์  (  Witchayasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสามารถ

พิชญศักดิ์  (  Pitchayasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความสามารถ

ศิรศักดิ์  (  Sirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถที่สุด  ,  ผู้มีความเชี่ยวชาญที่สุด 

สรศักดิ์  (  Sorrasak  )  แปลว่า  ผู้แกล้วกล้ามีความสามารถ

สุรศักดิ์  (  Surasak  )  แปลว่า  อำนาจเทวดา

สันติศักดิ์  (  Santisak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความสงบ 

สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ

อดิศักดิ์  (  Adisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง

อติศักดิ์  (  Atisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง

อมรศักดิ์  (  Amornsak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก