ชื่อที่มีคำว่า ดนุชา หรือ ดนยา

      ชื่อที่มีคำว่า ดนุชา  หรือ  ดนยา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้

อาทิเช่น

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ดนุชาณัฐ  (  Danuchanat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์

ดนุชาณัฏฐ์  (  Danuchanat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ดนุชาทิพย์  (  Danuchatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

ดนุชาลักษณ์  (  Danuchalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ดนุชาพรรณ  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ดนุชาพันธุ์  (  Danuchapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย 

ดนุชาพร  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้ 

ดนุชาภัสร์  (  Danuchapas  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง 

ดนุชาภัทร์  (  Danuchapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก 

ดนุชามณี  (  Danuchamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีค่าดั่งเพชร

ดนุชารัตน์  (  Danucharat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ดนุชาภรณ์  (  Danuchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ดุจดนุชา  (  Dujdanucha  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง 

ฐิติดนุชา  (  Titidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงดำรงอยู่ 

พิมพ์ดนุชา  (  Pimdanucha  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง 

ศศิดนุชา  (  Sasidanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามดั่งจันทรา 

อาภาดนุชา  (  Arpadanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความสว่าง 

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ดนยาพร  (  Danayaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้ 

ดนยาภรณ์  (  Danayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง 

ดนยากานต์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก 

ดนยาทิพย์  (  Danayatip  ,  Danayathip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

ดนยาลักษณ์  (  Danayalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ดนยากุล  (  Danayakul  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย 

ดนยาพันธุ์  (  Danayapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย 

ดนยาวัลย์  (  Danayawal  ,  Danayawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย 

ดนยาวรรณ  (  Danayawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ดนยาพรรณ  (  Danayapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ดนยาณัฐ  (  Danayanat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ดนยาณัฏฐ์  (  Danayanat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ดนยาภัทร์  (  Danayapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก 

ดนยาภัสร์  (  Danayapas  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง 

ดนยามณี  (  Danayamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีค่าดั่งเพชร 

ดนยารัตน์  (  Danayarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ฐิติดนยา  (  Titidanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ดำรงอยู่ 

ดุจดนยา  (  Dujdanaya  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง 

พิมพ์ดนยา  (   Pimdanaya  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง 

พิศดนยา  (  Pisdanaya  )  แปลว่า  แลดูลูกหญิง 

พิชญ์ดนยา  ( Pichdanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ยลดนยา  (  Yonladanaya  , Yoldanaya )  แปลว่า  มองดูลูกหญิง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ