ชื่อที่มีคำว่า ทิพย์

      ชื่อที่มีคำว่า ทิพย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กรองทิพย์  (  Krongtip  )  แปลว่า  กำไลเป็นของเทวดา 

เครือทิพย์  (  Kruatip  )  แปลว่า  เชื้อสายเป็นของเทวดา

จุฑาทิพย์  (  Jutatip , Juthathip  ) แปลว่า  ปิ่นเป็นของเทวดา

จุไรทิพย์  (  Juraitip  )  แปลว่า  ไรผมเป็นของเทวดา 

ชไมทิพย์  (  Chamaitip  )  แปลว่า  ทั้งคู่เป็นของเทวดา

ชลาทิพย์  (  Chalatip  )  แปลว่า  น้ำทิพย์ 

ชุติทิพย์  (  Chutitip  )  แปลว่า  ความรุ่งเรืองเป็นของเทวดา , ดวงดาวเป็นของเทวดา

ฐิติทิพย์  (  Tititip  ,  Thititip  )  แปลว่า  การดำรงอยู่เป็นของเทวดา 

ทิพย์ชีวัน  (  Tipcheewan  )  แปลว่า  สิ่งมีชีวิตเป็นของเทวดา 

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา  ,  ผู้เกิดสองหนเป็นของเทวดา

ทิพาทิพย์  (  Tipatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา 

ทิวาทิพย์  (  Tiwatip  )  แปลว่า  วันเป็นของเทวดา

ธนาทิพย์  (  Tanatip  )  แปลว่า  ทรัพย์สินเป็นของเทวดา 

นภาทิพย์  (  Napatip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา

นรีทิพย์  (  Nareetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา 

นารีทิพย์  (  Nareetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา 

เนตรทิพย์  (  Nettip  )  แปลว่า  ตาทิพย์  , ดวงตาเป็นของเทวดา 

ทิพย์บงกช  (  Tipbongkoch  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา 

ประภาทิพย์  (  Prapatip  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา 

ปรางทิพย์  (  Prangtip  )  แปลว่า  แก้มเป็นของเทวดา 

ปรางค์ทิพย์  (  Prangtip  ) แปลว่า  สถูปที่มียอดสูงเป็นของเทวดา 

ผกาทิพย์  (  Phakatip  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา 

ผกายทิพย์  (  Phakietip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา

พรทิพย์  (  Porntip  )  แปลว่า  พรเทวดา

พรรณทิพย์  (  Pantip  )  แปลว่า  ความงามเป็นของเทวดา 

ทิพย์ภัสสร  (  Tippassorn  )  แปลว่า  แสงสว่างเป็นของเทวดา

ทิพย์รวี  (  Tiprawee , Tipravee  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์เป็นของเทวดา

ทิพย์รัชนี  (  Tipratchanee  )  แปลว่า  ราตรีเป็นของเทวดา 

รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา 

ทิพย์เรขา  (  Tiprekha  )  แปลว่า  งามดั่งวาดเป็นของเทวดา

ลดาทิพย์  (  Ladatip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา  ,  เชื้อสายเป็นของเทวดา

ทิพย์ลดา  (  Tiplada  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา 

โศภิตาทิพย์  (  Sopitatip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

สกาวทิพย์  (  Sakaotip  )  แปลว่า  สะอาดเป็นของเทวดา

ทิพย์สมร  (  Tipsamorn  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา 

ทิพย์สโรชา  (  Tipsarocha  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา 

สุดาทิพย์  (  Sudatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

อนงค์ทิพย์  (  Anongtip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

อมรทิพย์  (  Amorntip  )  แปลว่า  ยั่งยืนเป็นของเทวดา

อาภาทิพย์  (  Arpatip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา 

อำไพทิพย์  (  Ampaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ทิพย์อาภา  (  Tiparpa  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา 

ทิพย์อัปสร  (  Tipabsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ทิพย์  (  Tip , Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา 

ไกรทิพย์  (  Kraitip  )  แปลว่า  กล้าเป็นของเทวดา 

ชัยทิพย์  (  Chaitip  )  แปลว่า  การชนะเป็นของเทวดา 

ถิรทิพย์  (  Thiratip  )  แปลว่า  แข็งแรงเป็นของเทวดา  , มั่นคงเป็นของเทวดา 

ธนูทิพย์  (  Tanootip  ) แปลว่า  เครื่องยิงด้วยสายเป็นของเทวดา 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์