ชื่อที่มีคำว่า ธิดา

        ชื่อที่มีคำว่า ธิดา มักพบในชื่อของผู้หญิง มีดังนี้  อาทิเช่น 

ธิดา  (  Tida , Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง 

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงอันเป็นที่รัก 

ธิดาทิพย์  (  Tidatip  )  แปลว่า  ลูกหญิงเป็นของเทวดา 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ธิดามณี  (  Tidamanee  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีค่าดั่งเพชร 

ธิดาวรรณ  (  Tidawan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ธิดาวัลย์  (  Tidawan  ,  Tidawal  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเครือเถา 

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

จิรธิดา  (  Jiratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ยั่งยืน 

จุไรธิดา  (  Juraitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีไรผม 

ณัฐธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฏฐ์ธิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ธนธิดา  (  Tanatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีทรัพย์สิน 

ธีรธิดา  (  Teeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์  ,  ลูกหญิงผู้มีความมั่นคง 

นันท์ธิดา  (  Nantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความยินดี 

เนตรธิดา  (  Nettida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รักดั่งดวงตา 

บุญธิดา  (  Buntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดี 

พรธิดา  (  Porntida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้ 

พิมพ์ธิดา  (  Pimtida  )  แปลว่า  รูปลูกหญิง  ,  แบบลูกหญิง

พิศธิดา  (  Pistida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  ,  เพ่งดูลูกหญิง 

พิสุทธิ์ธิดา  (  Pisuttida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้หมดจด 

พิศุทธิ์ธิดา  (  Pisuttida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้หมดจด 

พีรธิดา  (  Peeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ 

เพ็ญธิดา  (  Pentida  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยลูกหญิง 

ภัสรธิดา  (  Passaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้รุ่งเรือง 

ยลธิดา  (  Yoltida  ,  Yontida  )  แปลว่า  มองดูลูกหญิง 

วรรณธิดา  (  Wantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

พรรณธิดา  (  Pantida  ) แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

พัณณ์ธิดา  (  Pantida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ศศิธิดา  (  Sasitida  )  แปลว่า  ลูกหญิงแห่งจันทรา 

โศภิตธิดา  (  Sopittida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงาม 

โศภิษฐ์ธิดา  (  Sopittida  )  แปลว่า  ลูกหญิงงามยิ่ง

สกาวธิดา  (  Sakaotida  )  แปลว่า  ลูกหญิงขาว  ,  ลูกหญิงสะอาด 

สิริธิดา  (  Siritida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ 

อาภาธิดา  (  Arpatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีแสงสว่าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ