ชื่อที่มีคำว่า ไล

     ชื่อที่มีคำว่า ไล  ส่วนมากมักพบในชื่อของผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ

กำไลกาญจน์  (  Kamlaikan  )  แปลว่า  กำไลทอง 

ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม 

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม 

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิไลกาญจน์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง 

พิไลกานต์  (  Pilaikan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามอันเป็นที่รัก 

พิไลพันธุ์  (  Pilaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

พิไลกุล  (  Pilaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

พิไลลดา  (  Pilailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม 

พิไลวัลย์  (  Pilaiwal  ,  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม 

พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

พิไลพัชร์  (  Pilaipach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

พิไลรัตน์  (  Pilairat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

พิไลมณี  (  Pilaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  แก้วงาม 

พิไลมาศ  (  Pilakmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ,  ทองคำแห่งความงาม

พิไลมาส  (  Pilaimas  )  แปลว่า  งามดั่งดวงจันทรา  ,  ดวงจันทร์งาม 

พิไลเรขา  (   Pilairekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน  ,  งามดั่งวาด ,  งามยิ่ง 

พิไลลักขณา  (  Pilailakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม 

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

วิไลรัตน์  (  Wilairat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

วิไลวัลยา  (  Wilaiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

วิไลลดา  (  Wilailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

วิไลวัณยา  (  Wilaiwannaya  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ศศิพิไล  (  Sasipilai  )  แปลว่า งามดั่งดวงจันทรา  , ดวงจันทร์งาม   

ศศิวิไล  (  Sasiwilai  )  แปลว่า  งามดั่งดวงจันทรา 

โศภิตพิไล  (  Sopitpilai  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

โศภิษฐ์พิไล  (  Sopitpilai  )  แปลว่า  งามยิ่ง

อาภาพิไล  (  Arpapilai  )  แปลว่า  แสงงาม  ,  รัศมีงาม 

ดุจพิไล  (  Dujpilai  )  แปลว่า  เหมือนงาม 

ดุจวิไล  (  Dujwilai  )  แปลว่า  เหมือนงาม 

พิชญ์พิไล  (  Pichpilai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

พิศพิไล  (  Pispilai  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง