ชื่อที่มีคำว่า วี

       ชื่อที่มีคำว่า วี มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ฉวี  (  Chawee )  แปลว่า  ผิวพรรณ ,  ผิวกาย , ผิว

ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวพรรณงาม 

ทวีสิน  (  Taweesin  )  แปลว่า  มีทรัพย์เพิ่มขึ้น 

เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

รวีวรรณ  (  Raweewan  ,  Raveewan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน 

รวีพรรณ  (  Raweepan  ,  Raveepan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดวงตะวัน 

รวีรัตน์  (  Raweerat  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

รวีกานต์  (  Raweekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก

แสงรวี  (  Saerawee  ,  Saeravee  )  แปลว่า  แสงตะวัน 

วีชนี  (  Weechanee  )  แปลว่า  พัด 

วีรดา  (  Weerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า 

วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า 

วีรลดา  (  Weeralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า 

วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้า 

วิภาวี  (  Wipawee  ,  Vipavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กวี  (  Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  , นักปราชญ์ในทางบทกลอน

ทวี  (  Tawee  ,  Tavee  )  แปลว่า  มากขึ้น  ,  เพิ่มขึ้น  , สอง 

ทวีกานต์  (  Taweekan  )  แปลว่า  รักผู้เป็นที่รักเพิ่มขึ้น 

ทวีกุล  (  Taweekul  )  แปลว่า  มีเชื้อสายเพิ่มขึ้น 

ทวีพงศ์  (  Taweepong  )  แปลว่า  มีเชื้อสายเพิ่มขึ้น 

ทวีพงษ์  (  Taweepong  )   แปลว่า  มีเชื้อสายเพิ่มขึ้น 

นาวี  (  Nawee  ,  Navee  )  แปลว่า  เรือ 

ปฐวี  (  Patawee  )  แปลว่า  แผ่นดิน 

รวี  (  Rawee  ,  Ravee  )  แปลว่า  ดวงตะวัน 

รวีรัฐ  (  Raweerat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นดวงตะวัน

รวีพงศ์  (  Raweepong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน 

รวีพงษ์  (  Raweepong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน 

รวีพันธุ์  (  Raweepan  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงตะวัน 

วีระ  (  Weera  ,  Veera  )  แปลว่า  ผู้กล้า 

วีรกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีรพงศ์  (  Weerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า 

วีรพงษ์  (  Weerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า 

วีรพันธุ์  (   Weerapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า 

วีรณัฐ  (  Weeranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งนักปราชญ์ 

วีรณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งนักปราชญ์ 

วีรวิชญ์  (  Weerawich  )  แปลว่า  ผู้กล้าแห่งนักปราชญ์

วีรศักดิ์  (  Weerasak  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความสามารถ 

วีรวุฒิ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความเจริญ 

วีรยุทธ  (  Weerayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้กล้า 

วีรยุทธ์  (  Weerayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้กล้า 

วีรลักษณ์  (  Weeralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

วีรวัฒน์  (  Weerawat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า 

วีรพัฒน์  (  Weerapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า 

วีรวัจน์  (  Weerawaj  ,  Weerawat  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งผู้กล้า 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์