ชื่อที่ออกเสียงว่า อัน

      ชื่อที่ออกเสียงว่า อัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้ 

อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้สีคราม

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ

อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  อัญมณี 

อัญรัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  อัญมณี

อัญลดา  (  Anyalada )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป

อัญญา  (  Anya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป 

อัญญาสินี  (  Anyasinee  )  แปลว่า  นางที่ต่างออกไป

อัญญาณี  (  Anyanee  ) แปลว่า  นางที่ต่างออกไป

อัญญาณีย์  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง  ,  นางผู้ต่างออกไป 

อัญญานีย์  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางที่ต่างออกไป

อัญญานุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องที่ต่างออกไป

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

อัญกานต์  (  Anyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

อัญญะ  (  Anya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป 

อัญญกานต์ (  Anyakan  )  แปลว่า  คนรักที่ต่างออกไป  ,  ผู้เป็นที่รักที่ต่างออกไป

อัญญพงศ์  (  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป 

อัญญพงษ์  (  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่างออกไป 

อัญญกุล  (  Anyakul  )  แปลว่า  สกุลที่ต่างออกไป

อรรณพ  (  Annop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำ  ,  ทะเล 

อรรณพพงศ์  (  Annoppong  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล 

พงษ์อรรณพ  (  Pongannop )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล 

อรรณพกุล  (  Annopkul  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก