ชื่อที่ออกเสียงว่า นัด

     ชื่อที่ออกเสียงว่า  นัด มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นัจ  (  Naj  )  แปลว่า  การฟ้อนรำ 

นัฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ 

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน (  หลาน ปู่ , ตา  ) 

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน

ณัฐสินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฐธิดา  (  Nattida  ,  Natthida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์  ,  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐสุดา  (  Natsuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

ณัฏฐาทิพย์  (  Nattathip  ,  Nattatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา 

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ 

ชไมณัฐ  (  Chamainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ทั้งคู่ 

ชุติณัฐ  (  Chutinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง 

ดุจณัฏฐา  (  Dujnatta  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นนักปราชญ์ 

ณัฐทิชา  (  Natticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

ธัญญาณัฐ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง 

ประไพณัฐ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

รุจาณัฐ  (  Rujanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง

รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า   นักปราชญ์งาม 

ศศิณัฐ  (  Sasinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา 

นัตตา  (  Natta  )  แปลว่า  ตัวตน

อนัตตา  (  Anatta  )  แปลว่า  ไม่ใช่ตัวตน 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ณัฐเดช  (  Nattadech  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง 

ณัฐชัย  (  Nattachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์ 

ณัฐนันท์  (  Nattanan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์

ณัฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งนักปราชญ์ 

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ 

ณัฐพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์ 

ไกรณัฐ  (  Krainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า 

ไกรณัฏฐ์  (  Krainat  )  แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้า 

จุฑาณัฐ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ 

จุฑาณัฏฐ์  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ 

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

ชนาณัฐ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

ชนาณัฏฐ์  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

ชุติณัฏฐ์  (  Chutinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งเรือง 

ดนุณัฏฐ์  (  Danunat  )  แปลว่า  ตนผู้เป็นนักปราชญ์ 

ถิรณัฐ  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง 

ถิรณัฏฐ์  (  Thiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความมั่นคง 

ธีรณัฏฐ์  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีปัญญา 

ธีระณัฐ  (  Teeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มัปัญญา 

สุชาณัฐ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกำเนิดดี 

สุชาณัฏฐ์  (  Suchanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกำเนิดดี

พนัส  (  Panas  )  แปลว่า  ป่า 

วนัส  (  Wanas  )  แปลว่า  ป่า

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์