ชื่อที่มีคำว่า ดา

      ชื่อที่มีคำว่า ดา หรือ ฎา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์ 

ญาดาวรรณ  (  Yadawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งความงาม

สิริญาดา  (  Siriyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ 

พิสุทธิญาดา  (  Pisuttiyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้หมดจด 

ทิพย์ญาดา  (  Tipyada  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวด 

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดวงดาว 

ดาราภรณ์  (  Daraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดาว 

ดารามณี  (  Daramanee  )  แปลว่า  ดาวเพขร 

ดารารัตน์  (  Dararat  )  แปลว่า  ดาวเพชร 

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว 

ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดาว

ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ 

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ 

ชนิดาลักษณ์  (  Chanidalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเหมือนพ่อ

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ 

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้พ่อ 

พิมพ์ชนิดา  (  Pimchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ 

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่ 

พิมพ์มาดา  (  Pimmada  )  แปลว่า  เหมือนแม่ 

ดุจมาดา  (  Dujmada  )  แปลว่า  เหมือนแม่ 

ธิดา  (  Tida  ,  Thida  )  แปลว่า  ลูกผู้หญิง  , ลูกสาว

ธิดารัตน์  (  Tidarat  ,  Thidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ 

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก 

ภัทรธิดา  (  Pattaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก 

สิริธิดา  (  Siritida  ,  Sirithida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นมิ่งขวัญ 

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน  (  ลูกของลูก ) 

นัดดารัตน์  (  Naddarat  )  แปลว่า  หลานผู้ประเสริฐ 

นัดดาวัลย์  (  Naddawal  ,  Naddawan  )  แปลว่า  หลานผู้เป็นเครือเถา 

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน 

ปนัดดาวัลย์  (  Panaddawal  ,  Panaddawan  )  แปลว่า  เหลนผู้เป็นเครือเถา

ลดา  (  Lada  )  แปลว่า  เครือเถา

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา 

ลดานาฎ  (  Ladanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา 

ลดาวัลย์  (  Ladawal  ,  Ladawan  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกไม้เถา  มีดอกเป็นพวงสีขาวและมีกลิ่นหอม

ทิพย์ลดา  (  Tiplada  ,  Thilada  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา 

ทิพลดา  (  Tiplada  ,  Thilada  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์ 

จินดารัตน์  (  Jindarat  )  แปลว่า  แก้วเพชรมีค่า 

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วไป  ,  นาง  , ลูกสาว

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางแก้ว  ,  นางผู้ประเสริฐ 

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีสกุลดี  ,  ผู้มีกำเนิดดี

ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูง 

ชฎารัตน์  (  Chadarat  )  แปลว่า  มงกุฎเพชร 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ธาดา  (  Tada  ,  Thada  )  แปลว่า  ผู้สร้าง 

ธาดาพงศ์  (  Tadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้สร้าง  ,  ผู้สร้างเชื้อสาย 

ธาดาธร  (  Tadatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงไว้ซึ่งผู้สร้าง 

จินดา  (  Jinda  )  แปลว่า  แก้วมีค่า  ,  ความคิด 

ปรีดา  (  Preeda  )  แปลว่า  อิ่มใจ  ,  ยินดี 

กฤษฎา  (  Kritsada  )  แปลว่า  ที่ทำแล้ว 

เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุดนำสุขมาให้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์