ชื่อที่มีคำว่า ไล

     ชื่อที่มีคำว่า ไล  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง ดังนี้  อาทิเช่น 

ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม 

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม 

พิไลวรรณ  (  Pilaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิไลลักษณ์  (  Pilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

พิไลมณี  (  Pilaimanee  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม 

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

พิไลรัตน์  (  Pilairat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

พิศพิไล   (  Pispilai  )  แปลว่า  งาม 

พิชญ์พิไล  (  Pichpilai  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

เพ็ญพิไล  (  Penpilai  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

ศศิพิไล  ( Sasipilai  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์   

ผกาพิไล  (  Phakapilai  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

อรพิไล  (  Ornpilai  )  แปลว่า  นางงาม 

อาภาพิไล  (  Arpapilai  )  แปลว่า  แสงงาม

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม 

วิไลกานต์  (  Wilaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan   )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

วลัย  (  Walai  )  แปลว่า  กำไล

สุวลัย  (  Suwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง