ชื่อที่ออกเสียงว่า ไท

     ชื่อที่ออกเสียงว่า ไท  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่ ,  นางผู้มีสกุล

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ 

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ 

ฤทัยทิพย์  (  Rutaitip  ,  Rutaithip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา 

ฤทัยลดา  (  Rutailada  )  แปลว่า  เครือเถาใจ 

ฤทัยลักษณ์  (  Rutailak  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม 

ฤทัยนาฏ  (  Rutainat  )  แปลว่า  ใจนาง 

ฤทัยภัสร์  (  Rutaipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งใจ 

ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ขวัญใจ 

ดวงฤทัย  (  Duongrutai  )  แปลว่า  ดวงใจ 

ภรณ์ฤทัย  (  Pornrutai  )  แปลว่า  เครื่องประดับใจ 

พรฤทัย  (  Pornrutai  )  แปลว่า  ใจนำสุขมาให้ 

สมฤทัย  (  Somrutai  )  แปลว่า  สมใจ 

ปรางฤทัย  (  Prangrutai  )  แปลว่า  แก้มใจ 

ณฤทัย  (  Narutai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ 

พิสุทธิ์ฤทัย  (  Pisutrutai  )  แปลว่า  ใจหมดจด 

เพ็ญฤทัย  (  Penrutai  )  แปลว่า  เต็มใจ 

หทัย  (  Hatai  )  แปลว่า  ใจ

หทัยรัตน์  (  Hatairat  )  แปลว่า  ผู้มีใจอันประเสริฐ 

หทัยทิพย์  (  Hataitip  , Hataithip  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา 

ขวัญหทัย  (  Khwanhatai  )  แปลว่า  ขวัญใจ 

ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ 

ดวงหทัย  (  Duonghatai  )  แปลว่า  ดวงใจ 

พิสุทธิ์หทัย  (  Pisuthatai  )  แปลว่า  ใจหมดจด 

เพ็ญหทัย  (  Penhatai  )  แปลว่า  เต็มใจ 

หทัยภัสร์  (  Hataipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งใจ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ไท  (  Tai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  ,  อิสระ 

ไทย  ( Thai  )  แปลว่า  ชนชาติไทย

ไผท  (  Phatai  )  แปลว่า  แผ่นดิน 

ถิรหทัย  (  Thirahatai  )  แปลว่า  ใจมั่นคง 

พงศ์หทัย  (  Ponghatai  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ 

พงษ์หทัย  (  Ponghatai  )  แปลว่า  เชื้อสายใจ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ