ชื่อที่มีคำว่า ศุ

     ชื่อที่มีคำว่า ศุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  วันเดือนปี 

ศุภางค์  (  Supang  )  แปลว่า  มีรูปร่าง 

ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  สดใส 

ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร

ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร

ศุลีวัลย์  (  Suleewal  ,  Suleewan  )  แปลว่า  เครือเถาพระอิศวร

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ศุลี  (  Sulee  )  แปลว่า  พระอิศวร 

ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ  ,  ความเจริญอันเป็นที่รัก 

ศุภณัฐ  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ศุภณัฏฐ์  (  Supanat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  การชนะด้วยความดีงาม 

ศุภไชย  (  Supachai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีกว่า 

ศุภชาญ  (  Supachan  )  แปลว่า  ผู้คล่องแคล่วมีความเจริญ 

ศุภชาติ  (  Supachat  )  แปลว่า  ความดีงามแห่งตระกูล

ศุภวัจน์  (  Supawat  ,  Supawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม

ศุภวัฒน์  (  Supawat  )   แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

ศุภรัฐ (  Suparat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งแว่นแคว้น 

ศุภรักษ์  (  Suparak  )  แปลว่า  ผู้รักษาความดีงาม 

ศุภลักษณ์  (  Supalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความดีงาม 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง