ชื่อที่ออกเสียงว่า กด

     ชื่อที่ออกเสียงว่า กด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชายดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  , ไหว้ 

กชพรรณ  (  Kotchapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งดอกบัว

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้ 

เพ็ญกรกช  (  Penkorrakoch  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยดอกบัว 

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว 

บงกชลดา  (  Bongkochlada  )  แปลว่า  เครือเถาบัว 

บงกชมณี  (  Bongkochmanee  )  แปลว่า  บัวแก้ว

สกาวกช  (  Sakaokoch  )  แปลว่า  บัวขาว

ผกากช  (  Phakakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว 

มรกต   (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว 

ลดามรกต  (  Ladamorrakot  )  แปลว่า  เครือเถาพลอยสีเขียว

เพ็ญมรกต  (  Penmorrakot  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอยสีเขียว

ดุจมรกต  (  Dujmorrakot  )  แปลว่า  เหมือนพลอยสีเขียว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กช  (  Koch  ,  Kot  )  แปลว่า  ดอกบัว 

กชพงศ์  (  Kotchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว 

กชพงษ์  (  Kotchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว 

กรกฎ  (  Korrakod    )  แปลว่า  ปู ,  กลุ่มดาวรูปปู 

กรกฏ  (  Korrakot  )  แปลว่า  ปู  ,  กลุ่มดาวรูปปู 

กรกฎพงศ์  (  Korrakodpong  )  แปลว่า  เชื้อสายปู  ,  เชื้อสายกลุ่มดาวรูปปู

พงศ์กรกฎ  (  Pongkorrakod  )  แปลว่า  เชื้อสายปู  ,  เชื้อสายกลุ่มดาวรูปปู 

วงกต  (  Wongkot  )  แปลว่า  ชื่อภูเขาซุ่งมีทางวนเวียน 

กฎ  (  Kod  )  แปลว่า  ข้อกำหนด 

กด  (  Kod  )  แปลว่า  ดันลง , ชื่อปลากด , ชื่อนกกะปูด 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ