ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด

     ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด มีอยู่หลายคำ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู , เพ่งดู 

พิศพิมล  (  Pispimol  )  แปลว่า  งามหมดจด 

พิศวิมล  (  Piswimol  )  แปลว่า  งามหมดจด 

พิศนิภา  (  Pisnipa  )  แปลว่า  แลดูเสมอ 

พิศผกา  (  Pisphaka  )  แปลว่า  แลดูดอกไม้ 

พิศลดา  (  Pislada  )  แปลว่า  แลดูเครือเถา  ,  แลดูเชื้อสาย 

พิศผกาย  (  Pisphakie  )  แปลว่า  แลดูดาว  ,  แลดูแสงกระจาย

พิศวาส  (  Pissawas ,  Pissavas  )  แปลว่า  ความรักใคร่ 

ชวนพิศ  (  Chuonpis  )  แปลว่า  งามน่ามอง 

พิมพ์พิศ  (  Pimpis  )  แปลว่า  แลดูรูป

เพ็ญพิศ  (  Penpis  )  แปลว่า  งาม 

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม 

ประพิศ  (  Prapis  )  แปลว่า  งาม 

ประไพพิศ  (  Prapaipis  )  แปลว่า  งาม

พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  ,  ความรัก 

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์ 

พิชญาทิพย์  (  Pitchayatip  ,  Pitchayathip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา 

พิชญาลักษณ์  (  Pitchayalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะนักปราชญ์ 

พิชญานุช  (  Pitchayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

พิชญ์ทิชา  (  Pichticha  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญ์ลดา  (  Pichlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์ 

จารุพิชญ์  (  Jarupich   )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม 

ณพิชญา  (  Napitchaya  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์  ,  ในนักปราชญ์ 

ประไพพิชญ์  (  Prapaipich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม , ดี 

โศภิตลดา  (  Sopitlada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

โศภิตา  (  Sopita  )  แปลว่า  งาม 

โศภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม 

โศภิษฐ์  (  Sopis  , Sopit  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียื่ง 

โศภิษฐ์ลดา  (  Sopislada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พิชญ์  (  Pich  , Pit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

พิชญาพร  (  Pitchayaporn  ) แปลว่า  นักปราชญ์เป็นผู้นำสุขมาให้ 

จิรพิชญ์  (  Jirapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน 

จุฑาพิชญ์  (  Jutapich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์ 

ถิรพิชญ์  (  Thirapich , Thirapit   )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง 

พีรพิชญ์  (  Peerapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ 

นิธิพิชญ์  (  Nitipich  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์ 

ศิรพิชญ์  (  Sirapich  )  แปลว่า  ยอดนักปราชญ์ 

พงศ์พิชญ์  (  Pongpich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พิชญ์พิเชฐ  (  Pichpichet  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญยิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์