ชื่อที่มีคำว่า นง

     ชื่อที่มีคำว่า นง มีทั้งชื่อ ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิเช่น 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นง  (  Nong  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  ,  หญิงสาว

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม 

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงสาว 

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง  ,  น้องหญิง 

นงลักษณ์  (  Nonglak  )แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  หญิงสาว 

นงผกา  (  Nongphaka  )  แปลว่า  นางงามดั่งดอกไม้ 

นงลดา  (  Nonglada  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย 

นงฤดี  (  Nongrudee  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี 

นงฤทัย  (  Nongrutai  )  แปลว่า  ใจนาง 

นงพร (  Nongporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้ 

นงภรณ์ (  Nongporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง 

นงปราง  (  Nongprang  )  แปลว่า  แก้มนาง 

นงพรรณ  (  Nongpan  )  แปลว่า  นางงาม 

นงรัตน์  (  Nongrat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ 

นงเพาพะงา  (  Nongpoupanga  )  แปลว่า  นางงาม 

นงภัสสร  (  Nongpassorn  )  แปลว่า  นางผู้มีแสงสว่าง 

นงรพี  (  Nongrapee  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน 

นงรุจิรา  (  Nongrujira  )  แปลว่า  นางงาม 

นงลาวัณย์  (  Nonglawan  )  แปลว่า  นางงาม 

นงวนา  (  Nongwana  )  แปลว่า  นางชาวป่า 

นงวลัย  (  Nongwalai  )  แปลว่า  กำไลนาง 

นงผกาย  (  Nongphakie  )  แปลว่า  นางงามดั่งดาว 

นงวัลย์  (  Nongwal  ,  Nongwan  )  แปลว่า  เครือเถานาง 

วินง  (  Winong  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง 

ผกายนง  (  Phakienong  )  แปลว่า  นางงามดั่งดาว

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นาง  ,  ผู้หญิง 

อรอนงค์  (  Ornanong  )  แปลว่า  นางงาม 

สิริอนงค์  (  Sirianong  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จำนง  (  Jamnong  )  แปลว่า  หมาย  ,  ตั้งใจ  ,  หวัง 

จำนงพงศ์  (  Jamnongpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายดังตั้งใจ 

จำนงพงษ์  (  Jamnongpong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายดังตั้งใจ 

จำนงวงศ์  (  Jamnongwong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายดังตั้งใจ 

จำนงวงษ์  (  Jamnongwong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายดังตั้งใจ 

จำนงกุล  (  Jamnongkul  ,  Jamnongkun  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายดังตั้งใจ 

จำนงพันธุ์  (  Jamnongpan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายดังตั้งใจ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ